Olsokgudstjeneste 26.juli 2020

Søndag 26. juli ønsker vi velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjenesten var planlagt å være på Bygdetunet, men siden det har vært stabile værmeldinger hele uka om at søndagen blir våt og ikke altfor varm, flyttes den inn i Sannidal kirke. Det er dåp av en liten gutt, og offeret denne dagen går til menighetsarbeidet. Prest er Sigrid Thordardottir og organist er Jorunn Myre.

Velkommen til gudstjeneste!

Åpen kirke!

Nå blir det ÅPEN KIRKE igjen! Torsdag 4.juni 2020 er kirkedøra åpen fra kl. 20.30, og du kan komme og gå etter eget ønske. Det spilles rolig klassisk musikk, og det er rom for lystenning, ettertanke og det å bare være til. Fra kl. 21.30 er det kveldsbønn, ledet av Stig Bråtane Lemvik.

Velkommen inn!

Pinse

Søndag 31.mai – pinsedagen – er det høytidsgudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11. v/Sigrid Thordardottir. Robert Czyz er organist. Det er nattverd under gudstjenesten, og offer til et av menighetens to misjonsprosjekt. Denne søndagen støttes Normisjons arbeid i Senegal.

Velkommen til gudstjeneste!

Etter denne gudstjenesten er det egen dåpsgudstjeneste for to små og deres familier. Det tillates foreløpig ikke at det samles flere enn 50 mennesker til gudstjeneste, og da blir løsningen å ha to påfølgende gudstjenester.

Gudstjeneste 24.mai!

Velkommen til gudstjeneste i kirkerommet igjen!

Søndag 24. mai 2020 er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjenesten gjennomføres med smitteverntiltak. Alle deltakere registreres med navn og tlf. nr. Møt derfor i god tid. Denne oversikten blir oppbevart nedlåst og makuleres etter 10 dager.

Vi gleder oss til å møtes og til å se hverandre!