Påsken 2020

Det avholdes ingen gudstjenester i Sannidal kirke i påsken.
Men vi vil minne om andre muligheter:

NRK sender gudstjenester.
Se også: www.kirken.no – der du kan finne gudstjenester, andakter, konserter, opplegg for barn m.m.
Lokalt legges det ut stoff på Facebook-sider for Sannidal kirke og for Prosten i Bamble.

Fasteaksjonen

Konfirmantene i Sannidal har i år ikke kunnet gå rundt å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp slik det har vært vanlig. I stedet er det opprettet en digital innsamlingsaksjon.

Se : https://www.facebook.com/donate/836666433467853/646233532607439/

Også årets fasteaksjon samler inn penger for å kunne gi penger til rent vann.
For bare 200 kroner kan vi gi en person varig tilgang til rent vann.

Hver eneste dag dør det 800 barn av sykdommer som er direkte relatert til urent vann og mangel på hygiene, og som enkelt kunne ha vært forebygd, påpeker Unicef.

Du kan fremdeles gi din støtte til Fasteaksjonen!

Når verden stenger ned..

Når verden stenger ned:
Lev da som lysets barn – andakt på tredje lørdagen i fastetiden (14. mars 2020), av
Mecky Wohlenberg (prest i Gjerstad).


Vi våkner opp til en ny hverdag. Mange er tatt til side. Samfunnet har stoppet opp. I morgen på 3. søndag i fastetiden er det ingen gudstjenester i våre kirker. Men vi kan be hjemme der vi er, og vi kan synge eller lytte til salmer. Vi kan meditere over kirkeårets bibeltekster, som Ef 5,8-11: «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!»
Bibeltekstene i morgen forteller om Jesus sin kamp mot ondskapens makter. Kristus har overvunnet verdens mørke. Han er lyset som gir livsmot i livets motbakker. I fastetiden vil vi feste våre blikk på ham som vet om alt som holder oss fanget og fengslet. Han ser alle våre tårer. Han hører våre tause rop om hjelp. Vi møter utfordringene ikke alene.
Lev da som lysets barn! Vi skal reflektere lyset fra Jesus, og spre Guds godhet. Vi vil vise omtanke og gi en hjelpende hånd. Vi kan handle for dem som ikke kommer seg ut, og holde hverandre i våre bønner. Fastetid er å ha fokus på Gud, og nesten.

Jeg ønsker dere alle Guds gode velsignelse, og en fredfull 3. søndag i faste.

Fastelavnsgudstjeneste og årsmøte

Fastelavnssøndag, 23. februar kl. 18.00 er det enkel kveldsgudstjeneste i
Sannidal kirke. Det blir offer til menighetsarbeidet.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, og deretter blir årsmeldingen for 2019 presentert. SMUKs (SannidalMenighetsUngdomsKlubb)virksomhet blir omtalt av SMUK-representant, Stig Bråtane Lemvik tar for seg Åpen kirke/kveldsbønn og Kristin Wohlenberg vil si noe om korvirksomheten.

Velkommen til Sannidal kirke!

Familiegudstjeneste

Søndag 19. januar 2019 er det familiegudstjeneste i Sannidal kirke kl.11.00.
Sigrid Thordardottir er prest, og det blir sang ved Sannidal Soul Kids.
Offeret denne dagen går til Gautefall Fjellkirke.

Etter gudstjenesten serveres saft, kaffe og kaker i våpenhuset.

Velkommen!

Side 13 - Nye T-skjorter Soul Kids