Konsert

Søndag 31. mars 2019  – kl. 19.00 – er det konsert i Sannidal kirke ved Kragerø Kantori. Kantoriet ledes av Robert Carding, som også vil spille orgelstykker. Det blir solosang ved Bente Dobbedal.

Grunnet sykdom blir ikke Kammerkvartetten med, slik som annonsert.

Ved utgangen blir det kollekt til orgelfondet.

Påskevandring

Søndag 31. mars er det påskevandring i og ved Sannidal kirke. Det blir en reise gjennom påskehistorien, opplevd med flere sanser. Liv Ingun Jørgensen er fortellerensom tar oss med fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. De som vil kan få utdelt roller i vandringen og klær som hører til. Vandringen er tenkt og tilrettelagt for alle alle aldersgrupper, og det blir sang ved Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children.

Alle ønskes vel møtt til en spennende påskevandring, søndag 31.mars 2019, kl. 11.      ( husk sommertid..)

Fastegudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke på 2. søndag i fastetiden,                                17. mars 2019 kl. 11. Sannidal Gospel synger, og det er nattverd under gudstjenesten.

Sannidal menighet har inngått avtale med Normisjon om å støtte et pionerprosjekt i Senegal. Denne søndagen er første mulighet til å gi en gave til prosjektet. Les mer om prosjektet på

https://www.normisjon.no/prosjekt/pionerarbeid-i-senegal/

 

Sangkveld i Sannidal kirke

Sannidal menighet ønsker velkommen til sangkveld i Sannidal kirke søndag 10.mars kl. 18.00.

Det er Gunnar Ajer som vil synge egne sanger, og ellers kjente og kjære sanger. Han presenterer ulike sjangre, som religiøse folketoner, bedehussanger, salmer, negro spirituals og country. Med sin flotte sangstemme har han gledet et stort publikum i mange år. Han har flere cd-utgivelser bak seg, og det blir anledning til å kjøpe dem.

Det blir fellessang og kollekt ved utgangen.

 

Gospelmesse

Søndag 3. mars 2019 inviteres det til gospelmesse i Sannidal kirke. Sannidal menighets egne kor – Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children synger. I tillegg får vi besøk fra et Tensing-kor fra Romedal og Vallset på Hedemarken, som heter Rosett.

Under gudstjenesten blir det bønnevandring i kirkerommet, med lystenning og nattverd. Og det blir anledning til å gi en gave til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Etter gudstjenesten er det korforeldre som sørger for saft, kaffe og kake i våpenhuset.

VELKOMMEN til Sannidal kirke på fastelavnssøndag, søndag 3. mars kl. 11.00!

Gudstjeneste og årsmøte

Søndag 24. februar er det kveldsgudstjeneste i Sannidal kirke der det blir
sang både ved menighetskoret Laudate og ved det relativt nystartede gospelkoret. Korene ledes av henholdsvis Robert Czyz og Kristin Wohlenberg.
Offeret denne kvelden går til orgelfondet.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, og presentasjon av Sannidal menighets årsmelding.
Velkommen til Sannidal kirke!