Lekmannsgudstjeneste

Søndag 20. januar er det lekmannsgudstjeneste i Sannidal kirke. Det er Jens Arnfinn Brødsjømoen som er ansvarlig for den. Han taler over dagens tekst fra Joh. 1, 15-18.

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.
Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.
For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
Ingen har noen gang sett Gud,men den enbårne, som er Gud,og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er.

Offeret denne dagen går til Gautefall Fjellkirke.                                                         Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 20. januar 2019, kl. 11.00!

GOSPELKOR!

Har du lyst til å synge gospel?
Et nystarta gospelkor er i ferd med å etablere seg i Sannidal kirke!
Dette er et kor for voksne.
Det er øvelser i kirken på mandager fra kl. 18 – 20, og første øvelse i det nye året er på mandag 14. januar.

Har du spørsmål – ta kontakt med Hildegunn Wangen (414 16 214), Ingeborg Barland Linnerud (959 26 853) eller Kristin Wohlenberg (906 58 617).

Hjertelig velkommen!

gospelkor ill korr

Salmemesse

Søndag 6. januar – på Kristi Åpenbaringsdag eller Hellige tre kongers-dag – er det Salmemesse i Sannidal kirke kl. 11. Vi «synger julen ut» , med tonefølge på orgel ved organist i Skåtøy og Levangsheia, Jorunn Myre. Det blir dåp under gudstjenesten og bibelfortelling om de vise menn fra Østen. Offeret denne dagen går til menighetsarbeidet.

Velkommen til gudstjeneste!

Nyttårsgudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i 2019! På nyttårsdagen eller Jesu navnedag, 1.januar,  begynner gudstjenesten i Sannidal kirke kl. 12.00.

Det blir musikk ved kammerkvartett, som består av Karolina Czyz og Kristin Wohlenberg på fløyte, Robert Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på cello.

Under gudstjenesten er det nattverd, og offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Kammerkvartett

Jul i Sannidal kirke

Denne julenatten er det 200 år siden salmen «Glade Jul» (Stille Natt) ble framført for første gang. På julaften i Sannidal kirke feirer vi bursdagen til Jesus, og vi markerer 200-års bursdag for julesangen «Glade Jul».

Sannidal Soul Kids (barnekoret) synger, og JUNTOS / Sannidal Soul Children. Også Karl Holte Aarø deltar med tekstlesning og sang. Kollekten går til Kirkens Nødhjelp.

Under høytidsgudstjenesten på første juledag får også julesangen «Glade Jul» ekstra fokus i år.

Gudstjenesten julaften begynner kl. 14, og 1.juledag er det «vanlig» tid, kl. 11. Velkommen til julekirken i Sannidal!​