Gudstjeneste på 1. pinsedag

Det er høytidsgudstjeneste i Sannidal kirke på 1.pinsedag, søndag 9.juni kl. 11.00.
Prekenteksten er hentet fra Joh. 14, 23-29.
Det er nattverd under gudstjenesten.
Offeret går til prosjekt Senegal/Normisjon – eller Pionerarbeid i Senegal. Prosjektets mål er å plante bærekraftige menigheter og å gi malinkéfolket bibler på deres eget morsmål. Normisjon drifter også diakonale prosjekt i landet.
Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjeneste 19. mai

Søndag 19. mai er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11. Det er nattverd under gudstjenesten, og offeret denne dagen går til Kirkens SOS i Telemark.

Etter gudstjenesten er det mulighet for å gå på tur sammen. Vi kjører bil til Langvann og går forbi Eikeland på vei til gamma i Ilesjø. Ta med mat og drikke. Velkommen til fellesskap i gudstjeneste og på tur!