Allehelgensgudstjeneste

Søndag 4. november 2018, kl. 11.00 er det allehelgensgudstjeneste i Sannidal kirke. De som har gått bort det siste året og er gravlagt på Sannidal kirkegård, eller er bisatt fra Sannidal kirke, blir minnet. Navnene leses opp og det tennes lys for den enkelte.

Menighetskoret Laudate synger. Det er nattverd under gudstjenesten, og offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i våpenhuset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kveldsgudstjeneste

Søndag 21. oktober er gudstjenesten i Sannidal kirke på kveldstid. Tre konfirmanter bidrar under gudstjenesten, og Kjølebrønd Blåsegruppe spiller. Nattverdbordet dekkes, og det blir anledning til å gi en gave til Gautefall fjellkirke.

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 21. oktober 2018, kl. 18.00!