Fastelavnsgudstjeneste og årsmøte

Fastelavnssøndag, 23. februar kl. 18.00 er det enkel kveldsgudstjeneste i
Sannidal kirke. Det blir offer til menighetsarbeidet.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, og deretter blir årsmeldingen for 2019 presentert. SMUKs (SannidalMenighetsUngdomsKlubb)virksomhet blir omtalt av SMUK-representant, Stig Bråtane Lemvik tar for seg Åpen kirke/kveldsbønn og Kristin Wohlenberg vil si noe om korvirksomheten.

Velkommen til Sannidal kirke!

Familiegudstjeneste

Søndag 19. januar 2019 er det familiegudstjeneste i Sannidal kirke kl.11.00.
Sigrid Thordardottir er prest, og det blir sang ved Sannidal Soul Kids.
Offeret denne dagen går til Gautefall Fjellkirke.

Etter gudstjenesten serveres saft, kaffe og kaker i våpenhuset.

Velkommen!

Side 13 - Nye T-skjorter Soul Kids

 

Velsignet nytt år!

Å, Gud, vårt vern i farne år, alt fremtidshåp vi vet,
vårt ly mot stormene som slår, vårt hjem i evighet!

I skyggen av din kongestol bor helgenskaren trygt,
for du er seier, du er sol: Vårt hus på berg er bygt.

Før hav og høyder på ditt bud ble til, og verden var,
av evighet er du, vår Gud – vår konge og vår far.

For deg er tusenårig prakt som kvelden når den flyr,
som siste bleke nattevakt før soloppgangen gryr.

Ja, tiden er en stadig strøm: Den tar oss alle med.
Snart er vi borte lik en drøm, hvem husker så vårt sted?

Å, Gud, vårt vern i farne år, alt fremtidshåp vi vet,
vær du vårt hjem mens stormen slår og så i evighet!

Nr. 835 i Norsk salmebok 2013

Sannidal kirke

Gudstjeneste med kammermusikk

Søndag 24. november 2019 – på Kristi kongedag/Domssøndagen – er gudstjenesten i Sannidal kirke en såkalt lekmannsgudstjeneste. Den ledes og gjennomføres av frivillige i menigheten, godt støttet av organist Robert Czyz. Øyvind Barland har prekenen denne dagen.

Kammerkvartetten som vi har hørt ved noen andre anledninger blir med under gudstjenesten, og vil spille musikk av Mozart og Bach. Kvartetten består av Kristin Wohlenberg og Karolina Czyz på fløyte, Robert Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på cello.

Vel møtt i Sannidal kirke.

Bildet under er av de nevnte fire musikerne, samt kantor i Kragerø kirke, Robert Carding. Bildet ble tatt ved en konsert som kvintetten hadde i Kragerø kirke i sommer.

Kammerkvintett farge