8.mai – Noen må kjempe for andres rett.

Det er mai, og nasjonale og kirkelige merkedager kommer som perler på en snor. Feiringen av 17. mai blir annerledes i år. Vi feirer sammen, men hver for oss og i mindre grupper. Det skal allikevel bli flott å få høre korps som spiller i gatene, synge med på våre nasjonale sanger og se flagget vaie i vinden. På den dagen kan vi også gi rom for ettertanken i takknemlighet for, det som det er så lett å ta for gitt når vi lever i vårt rolige hjørne av verden, men som ikke er selvsagt for alle, frihet, fred, demokrati og et fundament av verdier, som også verner om de svakes rett, slik vi har i vår grunnlov, i en rettsstat og i vårt velferdssamfunn.
I dag er det 8. mai. Vi kan i dag feire frigjøringsdagen i takknemlighet for 75 år med fred, frihet og nasjonal selvstendighet. Det er all grunn til å heise flagget, og vi bekranser minnesmerker og bautaer over dem som var villige til å ofre alt for Norge, også livet.
Nå er det vi, i vår tid, som må stå opp mot de destruktive kreftene i vår verden og kjempe for rett og rettferdighet, på vår måte. Uretten rammer ikke lenger oss her i Norge, men det er mange mennesker som lider i verden. I en tid hvor «alt som skjer» veller innover oss gjennom TV-ruta og digitale medier, kan vi bli overveldet og dessverre, likegyldig til den menneskelige nøden vi ser. «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.», heter det, og det er godt sagt. Nå er det kanskje flyktningsituasjonen, «Moriabarna», men også de voksne på den greske øya og i leirer i Jordan, som er prisgitt vårt hjertelag: Vi ikke har lov til å glemme, ikke lov til å stenge dem ute fra vår bevissthet og samvittighet.
Arven fra dem som kjempet for et fritt Norge, og som selv ikke fikk oppleve frigjøringsdagen, er at «Noen må våke i verdens natt. Noen må kjempe for andres rett.» Den beste måten å ære deres minne på er å ha den samme viljen til å stå opp mot alt det som bryter ned og ødelegger og stå opp for rett og rettferdighet, menneskeverdet, frihet og fred for alle mennesker.
Jeg vil la Svein Ellingsen utfordre oss og sette mot i oss med sin salme «Noen må våke i verdens natt».

Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss og følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!
Amen, amen.

Med dette ønsker jeg dere gode maidager.

Trond Engnes
Prost

Påsken 2020

Det avholdes ingen gudstjenester i Sannidal kirke i påsken.
Men vi vil minne om andre muligheter:

NRK sender gudstjenester.
Se også: www.kirken.no – der du kan finne gudstjenester, andakter, konserter, opplegg for barn m.m.
Lokalt legges det ut stoff på Facebook-sider for Sannidal kirke og for Prosten i Bamble.

Fasteaksjonen

Konfirmantene i Sannidal har i år ikke kunnet gå rundt å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp slik det har vært vanlig. I stedet er det opprettet en digital innsamlingsaksjon.

Se : https://www.facebook.com/donate/836666433467853/646233532607439/

Også årets fasteaksjon samler inn penger for å kunne gi penger til rent vann.
For bare 200 kroner kan vi gi en person varig tilgang til rent vann.

Hver eneste dag dør det 800 barn av sykdommer som er direkte relatert til urent vann og mangel på hygiene, og som enkelt kunne ha vært forebygd, påpeker Unicef.

Du kan fremdeles gi din støtte til Fasteaksjonen!