Olsokgudstjeneste på Sannidal bygdetun

Velkommen til gudstjeneste på Bygdetunet søndag 25. juli 2021, kl. 11.00.

Det er dåp under gudstjenesten, som er ved Sigrid Thordardottir. Kristin Wohlenberg er organist, eller mer presist fløytespiller. Vi får også høre en islandsk sang ved Sigrid prest og Ragnar Haraldson.

Det er satt ut benker på bygdetunet, men ta gjerne med deg favorittstolen om du ønsker. For den som ikke er kjent; Sannidal bygdetun ligger vest for Sannidal kirke, følg Gamle Sørlandske et par hundre meter forbi kirken.

Markering 22.juli 2021

Der er i år ti år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Den 22. juli vil kirkeklokkene ringe over hele landet mellom kl. 12 og 12.05 for å vise alle lokalsamfunn at kirken går i forbønn for de som er berørt.
Dette skjer også i Sannidal kirke.
Sannidal kirke vil være åpen mellom kl. 20.30 og 22.00, som alltid på torsdager. Denne kvelden spilles meditativ musikk, det er anledning til lystenning, stillhet og ettertanke.

Bildet er tatt i forbindelse med den nasjonale minnemarkeringen 21.august 2011.

Gudstjeneste 30. mai

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke på det som i kirkeåret kalles Treenighetssøndag. Prekenteksten er hentet fra Lukasevangeliet, 10. kapitel, vers 21 – 24.

Det er nattverd i gudstjenesten, og offeret går til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Vi tror det blir fint vær, sånn at vi kan by på en kopp kaffe ute på kirkebakken etter gudstjenesten.

Velkommen!

Gudstjeneste på 17. mai!

Det blir gudstjeneste i Sannidal kirke på grunnlovsdagen, kl. 11.00! For ett år siden var alt stengt ned, og det var et savn å ikke kunne feire gudstjeneste der vi kunne synge både Ja vi elsker, Gud signe vårt dyre fedreland og Fagert er landet. Det skal vi gjøre på 17.mai dette året. Speiderne danner flaggborg, og det blir tradisjonelt anledning til å gi en gave til nettopp speiderarbeidet i Sannidal. Det er ikke bekransning av bautaene dette året, grunnet smittevernrestriksjoner.

Velkommen til Sannidal kirke på 17. mai kl. 11.00!

Årsmøte/menighetsmøte søndag 2. mai

Grunnet korona har det ikke blitt holdt noe årsmøte for Sannidal menighet denne våren. Men søndag 2. mai – rett i etterkant av gudstjenesten – legges årsmelding og regnskap fram. Det blir anledning til kommentarer og spørsmål.

I tillegg blir sak om justert gudstjenesteordning lagt fram. Kirkemøtet vedtok i 2019 ny ordning for hovedgudstjeneste, og Sannidal menighet skal justere sin ordning slik at den er innenfor de nye bestemmelsene. Menighetsrådet ønsker å beholde sin lokalt utformede syndsbekjennelse, og må da søke biskopen om dette.

Velkommen til gudstjeneste søndag 2. mai kl. 18.00 – og til årsmøte/menighetsmøte i etterkant.

Det er også gudstjeneste søndag 25. april 2021 – kl. 11.00.

Gudstjeneste 18.april -21

Nå er det lov å ha gudstjeneste igjen!
Velkommen til Sannidal kirke søndag 18. april -21, kl. 11.00.
Det er 3. søndag i påsketiden, og prekenteksten har overskriften «Jeg er porten». Den er hentet fra Johannes evangelium kapitel10, vers 1-10. Det er nattverd i gudstjenesten, og offeret går til menighetsarbeidet.
Sigrid Thordardottir er prest, og Jorunn Myre er organist.

Velkommen!