Høsttakkefest

Søndag 30. september er det høsttakkefest i Sannidal kirke. Det er en dag for å takke for Guds gode gaver til oss.

Ta gjerne med frukt, grønnsaker, bakverk, syltetøy mm til kirken, og lever det ved inngangen til kirken før gudstjenesten begynner. Det er et flott syn når alt dette bæres inn i kirken av barna og ungdommene i Sannidal Soul Kids (barnekoret) og Juntos. Disse skal synge i gudstjenesten, der det også er barnedåp.

Det er offer til menighetens prosjekt Nådehjemmet i Thailand, og salg av frukt/grønnsaker mm til samme prosjekt.

Liv Ingun Jørgensen forteller om Sakkeus – han som ga hele sitt liv til Jesus.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 30. september kl. 11.00!

 

 

Konfirmanter og gullkonfirmanter

Søndag 9. september presenteres de nye konfirmantene i Sannidal kirke. De som var konfirmanter for 50 år siden er også invitert, og hele 30 av dem har meldt seg til gudstjeneste og etterfølgende fest på Mo bedehus. Juntos – Sannidal Soul Children synger under gudstjenesten, og det er også dåp av en liten gutt.

Det blir anledning til å gi en gave til orgelfondet i Sannidal kirke,  planene for nytt orgel er i ferd med å konkretisere seg.

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 9. september 2018, kl. 11.00!

FRILUFTSGUDSTJENESTE I SANNIDAL

Søndag 15. juli 2018 inviterer Sannidal menighet til gudstjeneste i det fri, på det idylliske Bygdetunet som ligger noen få hundre meter vest for Sannidal kirke. Kjølebrønd blåsegruppe, ledet av Knut Asbjørn Skarvang, spiller til salmer, samt egne stykker. Det er dåp av en liten gutt under gudstjenesten, og det blir anledning til å gi en gave til menighetsarbeidet.
Det blir satt ut benker der det ganske sikkert er sitteplass til alle , men det er også lov å ta med favorittstolen.
En av menighetens bevertningsgrupper serverer  kirkekaffe.
Alle ønskes vel møtt på bygdetunet, søndag 15. juli kl. 11.00!
Det blir nok ikke regn, men Sannidal kirke er alternativt gudstjenestested dersom meteorologene tar feil.