Kirkevalget 2023 – Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon

Ved valg til menighetsråd i Sannidal sokn, er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste.

Listen er lagt ut på menighetskontorene og er publisert her på hjemmesiden. 

Det er anledning til supplerende nominasjon. Dette innebærer at fem medlemmer som har stemmerett i soknet, kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten. Frist for å levere forslag er kl. 12 den 15.mai 2023. Underskrevet forslag leveres det enkelte menighetsråd, eller sendes menighetskontor@kragerokirkene.no

Sannidal sokn.

  1. Øyvind Barland
  2. Lisbeth Helene Fjellheim
  3. Trond Stensvold
  4. Anne Mette Bufjell Humlestad
  5. Ole Tommy Nyland
  6. Lasse Svendsen
  7. Eva Margrethe Pietschmann
  8. Nils Jul Lindheim
  9. Sigrunn Lundstrøm
  10. Kari Wastøl Nyland

Innvielse av nytt orgel

Søndag 27. november 2022  blir det nye orgelet i Sannidal kirke vigslet og tatt i bruk.
Det er gudstjeneste kl. 17.00 med etterfølgende kirkekaffe. Deretter blir det en relativt kort konsert, der vi får høre orgelmusikk ved kantor Robert Czyz og orgelkonsulent/tidligere kantor Martin Pearson. I tillegg spiller Robert Czyz på fiolin, og Bente Dobbedal deltar med sang.

Velkommen til Sannidal kirke!