Kveldsgudstjeneste søndag 28. februar -21

Søndag 28. februar er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 18.00, v/ Sigrid Thordardottir. Det blir nattverd under gudstjenesten, og anledning til å gi en gave til menighetens arbeid.

Vi er glad for at vi nå kan være flere enn 10 til gudstjeneste! Sentralt er det åpnet for inntil 100 personer på gudstjenester, forutsatt at smittevernreglene kan følges. Dette skjer ved å registrere navn og telefonnummer på deltakere (som vi har gjort gjennom hele koronaperioden), samt å vise alle som kommer hvor de skal sitte.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 28. februar 2021, kl. 18.00!

Åpen kirke – nå også på en søndag

Søndag 21. februar 2021 er Sannidal kirke åpen mellom kl. 11.00 og 12.30. Det blir vekselvis orgelmusikk ved organist Robert Czyz, tekstlesninger, bønn og stillhet. Det er mulig å tenne lys i lysgloben. Og ønsker du å gi en gave til orgelfondet er det anledning til det.

Smittevernreglene tilsier at det ikke kan være flere enn ti personer i kirken samtidig. Men siden åpen kirke er lagt opp slik at du kan komme og gå når det passer deg, innenfor angitt tidsrom, vil det totalt være plass og rom for flere. Ta sjansen på at det er plass til deg – og vær velkommen til Sannidal kirke!