Innvielse av nytt orgel

Søndag 27. november 2022  blir det nye orgelet i Sannidal kirke vigslet og tatt i bruk.
Det er gudstjeneste kl. 17.00 med etterfølgende kirkekaffe. Deretter blir det en relativt kort konsert, der vi får høre orgelmusikk ved kantor Robert Czyz og orgelkonsulent/tidligere kantor Martin Pearson. I tillegg spiller Robert Czyz på fiolin, og Bente Dobbedal deltar med sang.

Velkommen til Sannidal kirke!

Historisk foredrag og musikk i Sannidal kirke

Onsdag 12. oktober 2022 – kl. 18.30 – kan vi høre opptak av et ganske ledig «foredrag» som tidligere sokneprest og prost Torkell Tande holdt i 1993. Opptaket er gjort av Abraham Sørdalen, og Ole Tommy Nyland har satt sammen en bildeserie som matcher foredraget. Dette er et ledd i jubileumsfeiringen av Sannidal kirke.
I tillegg får vi besøk av Johan Tande, som har gjort seg noen tanker om hvordan det var å være sønn av presten i Sannidal. Han kommer også inn på krigsårene slik han opplevde dem. 

Det blir musikalske innslag ved Kjølebrønd blåsegruppe.

Vel møtt i Sannidal kirke onsdag kveld!