Gudstjeneste og årsmøte

Søndag 25. februar kl. 18.00 er det kveldsgudstjeneste i Sannidal kirke.
Mecky Wohlenberg er prest og Kristin Wohlenberg er organist.
Det er nattverd, og offeret denne dagen  går til orgelfondet.
Etter gudstjenesten blir det presentasjon av Sannidal menighets
årsmelding, og det blir anledning til samtale/spørsmål.
Velkommen!

LysVåken!

Søndag 4. februar er det gudstjeneste i Sannidal kirke med dåp,  og med sang av Juntos – Sannidal Soul Children. Denne helga er det også LysVåken-arrangement , der 11- og 12-åringer er invitert til å overnatte i kirken. LysVåken-deltakerne vil også prege gudstjenesten.

Det er offer til menighetsarbeidet, og etter gudstjenesten serveres det saft, kaffe og kaker i våpenhuset.

Velkommen til gudstjeneste, søndag 4. februar kl. 11.00!

Familiegudstjeneste 28. januar

Vi er kommet til søndagen i kirkeåret som heter Såmanns-søndagen, og markerer den med familiegudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11. Barnekoret synger under gudstjenesten, og det er dåp av ei lita jente. Det blir anledning til å gi en gave til Bibelselskapet, og gaven blir brukt til bibler, nytestamenter og kristen litteratur i Syria og Irak.

Etter gudstjenesten serveres saft, kaffe og kake i våpenhuset.

Velkommen til gudstjeneste søndag 28. januar kl. 11!

 

Julemusikk

Søndag 10. desember er det tid for tradisjonell (før)julemusikk i Sannidal kirke.

De som medvirker er:  Sannidal kirkes barnekor                                                                                                                      Juntos – Sannidal Soul Children                                                                                                          Kjølebrønd blåsegruppe                                                                                                                        Menighetskoret Laudate                                                                                                                      Robert Czyz                                                                                                                                              Mecky Wohlenberg – andakt

Det blir kollekt ved utgangen, og servering av kaffe og pepperkaker i våpenhuset.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 10. desember kl. 17.00!