Høsttakkefest i Sannidal kirke

Søndag, 25. oktober kl. 18.00, er det høsttakkefest i Sannidal kirke. Femåringer i Sannidal er invitert til kirken der det venter en gave. Etter gudstjenesten serveres saft og boller – og kaffe.
Sannidal menighet oppfordrer alle, barn og voksne , til å ta med seg frukt, grønnsaker, syltetøy eller bakverk til kirken. Dette leveres ved inngangen før gudstjenesten begynner, og selges etterpå til inntekt for misjonsprosjektet i Etiopia.

Markering av kirkeskipets restaurering – Gullkonfirmanter

Det er gudstjeneste i Sannidal kirke søndag 4. oktober 2020, kl. 11.00. Det er markering av at skipet som ble gitt til «nykirken» på 1700-tallet nå har blitt restaurert. Birger Nilsen fra Helle som har stått for restaureringen vil fortelle litt om denne jobben. Videre er konfirmantene fra 1970 invitert til gudstjeneste og påfølgende mimretreff på Mo bedehus.
Offeret denne dagen går til orgelfondet.

Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjeneste 20.september 2020

Søndag 20. september skulle det «normalt» sett ha vært friluftsgudstjeneste sammen med speiderne – i forbindelse med natursti.
Istedet blir det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Det er dåp og nattverd denne dagen.
Vi ønsker velkommen til gudstjeneste, og vi ønsker speiderne og deres familier lykke til med alternativt arrangement!

Gullkonfirmanter 2020

merkeikon

 Til gullkonfirmanter i Sannidal/ konfirmanter i Sannidal kirke 26. april 1970.

Minner om at det er invitert til gudstjeneste i Sannidal kirke og påfølgende mimretreff på Mo bedehus med middag og kaffe, søndag 4. oktober 2020. 

Gudstjenesten begynner kl. 11.00. Noen har meldt seg, men det er plass til flere!Send en epost til menighetskontor@kragerokirkene.no eller SMS til 416 33056.

Påmelding innen 15. september 2020. Pris kr. 300,- pr. person, som kan betales til
konto 2655 01 39617.

Bildet under viser gullkonfirmanter i 1962…

Olsokgudstjeneste 26.juli 2020

Søndag 26. juli ønsker vi velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjenesten var planlagt å være på Bygdetunet, men siden det har vært stabile værmeldinger hele uka om at søndagen blir våt og ikke altfor varm, flyttes den inn i Sannidal kirke. Det er dåp av en liten gutt, og offeret denne dagen går til menighetsarbeidet. Prest er Sigrid Thordardottir og organist er Jorunn Myre.

Velkommen til gudstjeneste!