Konfirmanter og gullkonfirmanter

Søndag 9. september presenteres de nye konfirmantene i Sannidal kirke. De som var konfirmanter for 50 år siden er også invitert, og hele 30 av dem har meldt seg til gudstjeneste og etterfølgende fest på Mo bedehus. Juntos – Sannidal Soul Children synger under gudstjenesten, og det er også dåp av en liten gutt.

Det blir anledning til å gi en gave til orgelfondet i Sannidal kirke,  planene for nytt orgel er i ferd med å konkretisere seg.

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 9. september 2018, kl. 11.00!

FRILUFTSGUDSTJENESTE I SANNIDAL

Søndag 15. juli 2018 inviterer Sannidal menighet til gudstjeneste i det fri, på det idylliske Bygdetunet som ligger noen få hundre meter vest for Sannidal kirke. Kjølebrønd blåsegruppe, ledet av Knut Asbjørn Skarvang, spiller til salmer, samt egne stykker. Det er dåp av en liten gutt under gudstjenesten, og det blir anledning til å gi en gave til menighetsarbeidet.
Det blir satt ut benker der det ganske sikkert er sitteplass til alle , men det er også lov å ta med favorittstolen.
En av menighetens bevertningsgrupper serverer  kirkekaffe.
Alle ønskes vel møtt på bygdetunet, søndag 15. juli kl. 11.00!
Det blir nok ikke regn, men Sannidal kirke er alternativt gudstjenestested dersom meteorologene tar feil.

Gudstjeneste 1. juli

Søndag 1. juli er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00.
Det er nattverd under gudstjenesten.
Offeret denne dagen går til Skjærgårds Music and Mission, som i disse dager har sin årlige festival på Risøya ved Tvedestrand. Der deltar ungdommer fra Sannidal sammen med tusenvis av andre.
Gunnar Ajer er vikarorganist ved gudstjenesten, og vil også bidra med solosang.
Velkommen!

Gudstjeneste

Søndag 17. juni er det gudstjeneste i Sannidal kirke, på 4. søndag i treenighetstiden. Prekenteksten er hentet fra Joh. 3, 26 -30. Det er nattverd under gudstjenesten, og det blir anledning til å gi en gave til menighetsarbeidet. Halvard Gautefall Hiis er vikarorganist denne dagen.  Velkommen!