Årsmøte/menighetsmøte søndag 2. mai

Grunnet korona har det ikke blitt holdt noe årsmøte for Sannidal menighet denne våren. Men søndag 2. mai – rett i etterkant av gudstjenesten – legges årsmelding og regnskap fram. Det blir anledning til kommentarer og spørsmål.

I tillegg blir sak om justert gudstjenesteordning lagt fram. Kirkemøtet vedtok i 2019 ny ordning for hovedgudstjeneste, og Sannidal menighet skal justere sin ordning slik at den er innenfor de nye bestemmelsene. Menighetsrådet ønsker å beholde sin lokalt utformede syndsbekjennelse, og må da søke biskopen om dette.

Velkommen til gudstjeneste søndag 2. mai kl. 18.00 – og til årsmøte/menighetsmøte i etterkant.

Det er også gudstjeneste søndag 25. april 2021 – kl. 11.00.

Gudstjeneste 18.april -21

Nå er det lov å ha gudstjeneste igjen!
Velkommen til Sannidal kirke søndag 18. april -21, kl. 11.00.
Det er 3. søndag i påsketiden, og prekenteksten har overskriften «Jeg er porten». Den er hentet fra Johannes evangelium kapitel10, vers 1-10. Det er nattverd i gudstjenesten, og offeret går til menighetsarbeidet.
Sigrid Thordardottir er prest, og Jorunn Myre er organist.

Velkommen!

Kveldsgudstjeneste søndag 28. februar -21

Søndag 28. februar er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 18.00, v/ Sigrid Thordardottir. Det blir nattverd under gudstjenesten, og anledning til å gi en gave til menighetens arbeid.

Vi er glad for at vi nå kan være flere enn 10 til gudstjeneste! Sentralt er det åpnet for inntil 100 personer på gudstjenester, forutsatt at smittevernreglene kan følges. Dette skjer ved å registrere navn og telefonnummer på deltakere (som vi har gjort gjennom hele koronaperioden), samt å vise alle som kommer hvor de skal sitte.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 28. februar 2021, kl. 18.00!