VÅRKONSERT

Sannidal kirkes barnekor og Juntos – Sannidal Soul Children inviterer til vårkonsert i Sannidal kirke TORSDAG 26. APRIL 2018 , kl. 18.00.

Velkommen til å høre mange flinke barn og ungdommer , det blir garantert en fin opplevelse!

Ung Messe

Søndag 15. april er det Ung Messe i Sannidal kirke kl. 19.00. Det er konfirmantenes samtalegudstjeneste , der også Juntos – Sannidal Soul Children deltar.  Det blir bønnevandring mellom ulike stasjoner, med lystenning og nattverd. Det blir også anledning til å gi en gave til Sannidal menighet. Etter gudstjenesten er det servering av kaffe, saft og kaker i våpenhuset.

Gudstjeneste og årsmøte

Søndag 25. februar kl. 18.00 er det kveldsgudstjeneste i Sannidal kirke.
Mecky Wohlenberg er prest og Kristin Wohlenberg er organist.
Det er nattverd, og offeret denne dagen  går til orgelfondet.
Etter gudstjenesten blir det presentasjon av Sannidal menighets
årsmelding, og det blir anledning til samtale/spørsmål.
Velkommen!

LysVåken!

Søndag 4. februar er det gudstjeneste i Sannidal kirke med dåp,  og med sang av Juntos – Sannidal Soul Children. Denne helga er det også LysVåken-arrangement , der 11- og 12-åringer er invitert til å overnatte i kirken. LysVåken-deltakerne vil også prege gudstjenesten.

Det er offer til menighetsarbeidet, og etter gudstjenesten serveres det saft, kaffe og kaker i våpenhuset.

Velkommen til gudstjeneste, søndag 4. februar kl. 11.00!

Familiegudstjeneste 28. januar

Vi er kommet til søndagen i kirkeåret som heter Såmanns-søndagen, og markerer den med familiegudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11. Barnekoret synger under gudstjenesten, og det er dåp av ei lita jente. Det blir anledning til å gi en gave til Bibelselskapet, og gaven blir brukt til bibler, nytestamenter og kristen litteratur i Syria og Irak.

Etter gudstjenesten serveres saft, kaffe og kake i våpenhuset.

Velkommen til gudstjeneste søndag 28. januar kl. 11!