Julemusikk

Søndag 10. desember er det tid for tradisjonell (før)julemusikk i Sannidal kirke.

De som medvirker er:  Sannidal kirkes barnekor                                                                                                                      Juntos – Sannidal Soul Children                                                                                                          Kjølebrønd blåsegruppe                                                                                                                        Menighetskoret Laudate                                                                                                                      Robert Czyz                                                                                                                                              Mecky Wohlenberg – andakt

Det blir kollekt ved utgangen, og servering av kaffe og pepperkaker i våpenhuset.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 10. desember kl. 17.00!

 

SoulChildren-konsert

Lørdag 25. november blir det stor konsert i Sannidal kirke kl. 17.00.

Oslo SoulChildren med dirigent Ragnhild Hiis Ånestad gjester Sannidal, og synger sammen med tre lokale kor. Det er Juntos Sannidal Soul Children, Angels fra Helle, og Kragerø Soul Children.

Gratis inngang – kollekt ved utgangen!

Velkommen til en flott opplevelse i Sannidal kirke!

Familiegudstjeneste

Søndag 19. november er det familiegudstjeneste i Sannidal kirke, med dåp, og sang av barnekoret. Og 6-åringer i Sannidal har fått invitasjon i posten til å hente sin egen kirkebok og er spesielt velkomne denne dagen.

Offeret går til menighetens misjonsprosjekt i Thailand. Etter gudstjenesten blir det servert saft, kaffe og kake i våpenhuset.

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 19. november kl. 11.00!

 

6årsbok

Allehelgensgudstjeneste

Søndag 5. november kl. 11.00 er det allehelgensgudstjeneste i Sannidal kirke, der de som har gått bort det siste året og er gravlagt på Sannidal kirkegård blir minnet. Navnene leses opp og det tennes lys for den enkelte.

Menighetskoret Laudate synger , og det er også dåp og nattverd under gudstjenesten.

Alter Sannidal kirke