Påsken 2020

Det avholdes ingen gudstjenester i Sannidal kirke i påsken.
Men vi vil minne om andre muligheter:

NRK sender gudstjenester.
Se også: www.kirken.no – der du kan finne gudstjenester, andakter, konserter, opplegg for barn m.m.
Lokalt legges det ut stoff på Facebook-sider for Sannidal kirke og for Prosten i Bamble.

Fasteaksjonen

Konfirmantene i Sannidal har i år ikke kunnet gå rundt å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp slik det har vært vanlig. I stedet er det opprettet en digital innsamlingsaksjon.

Se : https://www.facebook.com/donate/836666433467853/646233532607439/

Også årets fasteaksjon samler inn penger for å kunne gi penger til rent vann.
For bare 200 kroner kan vi gi en person varig tilgang til rent vann.

Hver eneste dag dør det 800 barn av sykdommer som er direkte relatert til urent vann og mangel på hygiene, og som enkelt kunne ha vært forebygd, påpeker Unicef.

Du kan fremdeles gi din støtte til Fasteaksjonen!