Fastegudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke på 2. søndag i fastetiden,                                17. mars 2019 kl. 11. Sannidal Gospel synger, og det er nattverd under gudstjenesten.

Sannidal menighet har inngått avtale med Normisjon om å støtte et pionerprosjekt i Senegal. Denne søndagen er første mulighet til å gi en gave til prosjektet. Les mer om prosjektet på

https://www.normisjon.no/prosjekt/pionerarbeid-i-senegal/

 

Sangkveld i Sannidal kirke

Sannidal menighet ønsker velkommen til sangkveld i Sannidal kirke søndag 10.mars kl. 18.00.

Det er Gunnar Ajer som vil synge egne sanger, og ellers kjente og kjære sanger. Han presenterer ulike sjangre, som religiøse folketoner, bedehussanger, salmer, negro spirituals og country. Med sin flotte sangstemme har han gledet et stort publikum i mange år. Han har flere cd-utgivelser bak seg, og det blir anledning til å kjøpe dem.

Det blir fellessang og kollekt ved utgangen.

 

Gospelmesse

Søndag 3. mars 2019 inviteres det til gospelmesse i Sannidal kirke. Sannidal menighets egne kor – Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children synger. I tillegg får vi besøk fra et Tensing-kor fra Romedal og Vallset på Hedemarken, som heter Rosett.

Under gudstjenesten blir det bønnevandring i kirkerommet, med lystenning og nattverd. Og det blir anledning til å gi en gave til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Etter gudstjenesten er det korforeldre som sørger for saft, kaffe og kake i våpenhuset.

VELKOMMEN til Sannidal kirke på fastelavnssøndag, søndag 3. mars kl. 11.00!

Gudstjeneste og årsmøte

Søndag 24. februar er det kveldsgudstjeneste i Sannidal kirke der det blir
sang både ved menighetskoret Laudate og ved det relativt nystartede gospelkoret. Korene ledes av henholdsvis Robert Czyz og Kristin Wohlenberg.
Offeret denne kvelden går til orgelfondet.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, og presentasjon av Sannidal menighets årsmelding.
Velkommen til Sannidal kirke!

Såmannssøndag

Søndag 17. februar er i kirkeåret kalt for Såmannssøndagen. Det er gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00 denne dagen, ved Harald Gulstad. Solveig Smith fra Tvedestrand er organist. Det blir nattverd under gudstjenesten, og offeret går til Det norske Bibelselskap.

Velkommen til Sannidal kirke!

Familiemesse

Søndag 3. februar 2019 er det Familiemesse i Sannidal kirke kl. 11.00.                          JUNTOS synger, og det blir bønnevandring med nattverd. Etter gudstjenesten er det kirkesaft/kaffe i våpenhuset.

Velkommen til Sannidal kirke!

Juntos2