Olsokgudstjeneste 26.juli 2020

Søndag 26. juli ønsker vi velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjenesten var planlagt å være på Bygdetunet, men siden det har vært stabile værmeldinger hele uka om at søndagen blir våt og ikke altfor varm, flyttes den inn i Sannidal kirke. Det er dåp av en liten gutt, og offeret denne dagen går til menighetsarbeidet. Prest er Sigrid Thordardottir og organist er Jorunn Myre.

Velkommen til gudstjeneste!

Åpen kirke!

Nå blir det ÅPEN KIRKE igjen! Torsdag 4.juni 2020 er kirkedøra åpen fra kl. 20.30, og du kan komme og gå etter eget ønske. Det spilles rolig klassisk musikk, og det er rom for lystenning, ettertanke og det å bare være til. Fra kl. 21.30 er det kveldsbønn, ledet av Stig Bråtane Lemvik.

Velkommen inn!

Pinse

Søndag 31.mai – pinsedagen – er det høytidsgudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11. v/Sigrid Thordardottir. Robert Czyz er organist. Det er nattverd under gudstjenesten, og offer til et av menighetens to misjonsprosjekt. Denne søndagen støttes Normisjons arbeid i Senegal.

Velkommen til gudstjeneste!

Etter denne gudstjenesten er det egen dåpsgudstjeneste for to små og deres familier. Det tillates foreløpig ikke at det samles flere enn 50 mennesker til gudstjeneste, og da blir løsningen å ha to påfølgende gudstjenester.

Gudstjeneste 24.mai!

Velkommen til gudstjeneste i kirkerommet igjen!

Søndag 24. mai 2020 er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjenesten gjennomføres med smitteverntiltak. Alle deltakere registreres med navn og tlf. nr. Møt derfor i god tid. Denne oversikten blir oppbevart nedlåst og makuleres etter 10 dager.

Vi gleder oss til å møtes og til å se hverandre!

Kirken åpner igjen

Fra søndag 24. mai kan kirkene i Agder og Telemark bispedømme endelig åpnes for gudstjenester igjen. Det blir gudstjenester i Sannidal kirke både 24. og 31. mai. Det vil foreløpig være en begrensning på maks 50 personer (i tillegg kommer medvirkende) med minimum 1 meters avstand. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede. Disse reglene kan bli endret etter 15. juni. (Oppdatert 13. mai 2020).

Vi gleder oss!

8.mai – Noen må kjempe for andres rett.

Det er mai, og nasjonale og kirkelige merkedager kommer som perler på en snor. Feiringen av 17. mai blir annerledes i år. Vi feirer sammen, men hver for oss og i mindre grupper. Det skal allikevel bli flott å få høre korps som spiller i gatene, synge med på våre nasjonale sanger og se flagget vaie i vinden. På den dagen kan vi også gi rom for ettertanken i takknemlighet for, det som det er så lett å ta for gitt når vi lever i vårt rolige hjørne av verden, men som ikke er selvsagt for alle, frihet, fred, demokrati og et fundament av verdier, som også verner om de svakes rett, slik vi har i vår grunnlov, i en rettsstat og i vårt velferdssamfunn.
I dag er det 8. mai. Vi kan i dag feire frigjøringsdagen i takknemlighet for 75 år med fred, frihet og nasjonal selvstendighet. Det er all grunn til å heise flagget, og vi bekranser minnesmerker og bautaer over dem som var villige til å ofre alt for Norge, også livet.
Nå er det vi, i vår tid, som må stå opp mot de destruktive kreftene i vår verden og kjempe for rett og rettferdighet, på vår måte. Uretten rammer ikke lenger oss her i Norge, men det er mange mennesker som lider i verden. I en tid hvor «alt som skjer» veller innover oss gjennom TV-ruta og digitale medier, kan vi bli overveldet og dessverre, likegyldig til den menneskelige nøden vi ser. «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.», heter det, og det er godt sagt. Nå er det kanskje flyktningsituasjonen, «Moriabarna», men også de voksne på den greske øya og i leirer i Jordan, som er prisgitt vårt hjertelag: Vi ikke har lov til å glemme, ikke lov til å stenge dem ute fra vår bevissthet og samvittighet.
Arven fra dem som kjempet for et fritt Norge, og som selv ikke fikk oppleve frigjøringsdagen, er at «Noen må våke i verdens natt. Noen må kjempe for andres rett.» Den beste måten å ære deres minne på er å ha den samme viljen til å stå opp mot alt det som bryter ned og ødelegger og stå opp for rett og rettferdighet, menneskeverdet, frihet og fred for alle mennesker.
Jeg vil la Svein Ellingsen utfordre oss og sette mot i oss med sin salme «Noen må våke i verdens natt».

Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss og følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!
Amen, amen.

Med dette ønsker jeg dere gode maidager.

Trond Engnes
Prost