Allehelgensgudstjeneste

Søndag 4. november 2018, kl. 11.00 er det allehelgensgudstjeneste i Sannidal kirke. De som har gått bort det siste året og er gravlagt på Sannidal kirkegård, eller er bisatt fra Sannidal kirke, blir minnet. Navnene leses opp og det tennes lys for den enkelte.

Menighetskoret Laudate synger. Det er nattverd under gudstjenesten, og offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i våpenhuset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kveldsgudstjeneste

Søndag 21. oktober er gudstjenesten i Sannidal kirke på kveldstid. Tre konfirmanter bidrar under gudstjenesten, og Kjølebrønd Blåsegruppe spiller. Nattverdbordet dekkes, og det blir anledning til å gi en gave til Gautefall fjellkirke.

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 21. oktober 2018, kl. 18.00!

Høsttakkefest

Søndag 30. september er det høsttakkefest i Sannidal kirke. Det er en dag for å takke for Guds gode gaver til oss.

Ta gjerne med frukt, grønnsaker, bakverk, syltetøy mm til kirken, og lever det ved inngangen til kirken før gudstjenesten begynner. Det er et flott syn når alt dette bæres inn i kirken av barna og ungdommene i Sannidal Soul Kids (barnekoret) og Juntos. Disse skal synge i gudstjenesten, der det også er barnedåp.

Det er offer til menighetens prosjekt Nådehjemmet i Thailand, og salg av frukt/grønnsaker mm til samme prosjekt.

Liv Ingun Jørgensen forteller om Sakkeus – han som ga hele sitt liv til Jesus.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 30. september kl. 11.00!

 

 

Konfirmanter og gullkonfirmanter

Søndag 9. september presenteres de nye konfirmantene i Sannidal kirke. De som var konfirmanter for 50 år siden er også invitert, og hele 30 av dem har meldt seg til gudstjeneste og etterfølgende fest på Mo bedehus. Juntos – Sannidal Soul Children synger under gudstjenesten, og det er også dåp av en liten gutt.

Det blir anledning til å gi en gave til orgelfondet i Sannidal kirke,  planene for nytt orgel er i ferd med å konkretisere seg.

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 9. september 2018, kl. 11.00!