Gudstjenester

MARS 2020
1.mars: 1.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Sang ved menighetskoret Laudate.
Offer til orgelfondet

15. mars: 3. søndag i fastetiden
GUDSTJENESTEN ER AVLYST!!
Sannidal kirke kl.11.00   
Familiegudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Sannidal Soul Kids. Juntos- Sannidal Soul Children.
Offer til Kirkens SOS i Telemark
Kirkekaffe/saft i våpenhuset etter gudstjenesten. 

29.mars: 4. søndag i fastetiden
GUDSTJENESTEN ER AVLYST!!
Sannidal kirke kl.11.00

Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir. Dåp. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet

APRIL
Torsdag, 9. april: Skjærtorsdag
GUDSTJENESTEN ER AVLYST!!
Sannidal kirke kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Søndag 12.april: Påskedag
GUDSTJENESTEN ER AVLYST!!
Sannidal kirke kl.10.00

Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Etiopia/NMS

Mandag, 13.april: Andre påskedag
GUDSTJENESTEN ER AVLYST!!
Kjølebrønd bedehus kl.11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til Prosjekt Etiopia/NMS

Søndag 19. april: 2.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 19.00 
Samtalegudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe i våpenhuset etter gudstjenesten. 

MAI
Lørdag 2. mai.
Sannidal kirke kl.12.00
GUDSTJENESTEN ER AVLYST!!
Konfirmasjonsgudstjeneste

Sigrid Thordardottir.
Kollekt til menighetsarbeidet

Søndag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Sannidal Soul Kids.
Offer til Speiderne i Sannidal

24. mai: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Offer til Normisjon i Telemark

Søndag 31. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Senegal

Med forbehold om endringer.