Gudstjenester

JANUAR 2018

 7.januar: Kristi åpenbaringsdag                                                                                                Sannidal kirke kl.11.00                                                                                                        Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd.                                                                                            Sang ved Johanne Gulstad. Offer til menighetsarbeidet.

21.januar: 3. søndag i åpenbaringstiden                                                                                Sannidal kirke kl.18.00                                                                                                  Gudstjeneste. Harald Monsen.                                                                                                    Offer til Gautefall fjellkirke

28.januar: Såmannssøndagen                                                                                              Sannidal kirke kl.11.00.                                                                                        Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Dåp.                                                                          Sannidal kirkes barnekor.                                                                                                            Offer til Det norske bibelselskap.

FEBRUAR                                                                                                                                  4.februar: Kristi forklarelsesdag                                                                                                Sannidal kirke kl. 11.00                                                                                      Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg.                                                                          LysVåken. Dåp. Juntos – Sannidal Soul Children.                                                                    Offer til menighetsarbeidet.                                                                                                                                                                                                                                                                  18.februar: 1. søndag i fastetiden.                                                                                        Sannidal kirke kl. 11.00                                                                                                          Gudstjeneste. Harald Monsen.                                                                                                          Offer til Prosjekt Bolivia.

 25.februar: 2. søndag i fastetiden.                                                                                                      Sannidal kirke kl. 18.00.                                                                                                                      Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.                                                                                                  Offer til orgelfondet.

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

 MARS

 4.mars: 3. s. i fastetiden                                                                                                         Sannidal kirke kl.11.00                                                                                                       Gudstjeneste. Harald Monsen.                                                                                                     Offer til menighetsarbeidet.

18.mars: Maria budskapsdag                                                                                                  Sannidal kirke kl.11.00.                                                                                          Familiegudstjeneste. Bente Heibø Modalsli.                                                                                      Offer til Søndagsskolen i Telemark

Med forbehold om endringer.