Gudstjenester

FEBRUAR 2019
3. februar: 5. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiemesse. Mecky Wohlenberg.
Juntos- Sannidal Soul Children.
Bønnevandring med nattverd.                                                                                                    Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

17. februar: Såmannssøndagen                                                                                            Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd.
Offer til Det norske Bibelselskap

24. februar: Kristi forklarelse 
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.                                                                                                                        Laudate. Gospelkoret. Offer til orgelfondet.
Kirkekaffe.                                                                                                                                        Årsmøte etter gudstjenesten

MARS
3.mars: Søndag før faste – Fastelavn
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.                                                                                                                      Mecky Wohlenberg. Sannidal Soul Kids.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

10.mars: 1.søndag i fastetiden                                                                                                              Sannidal kirke kl. 18.00                                                                                                                      Sangkveld.  Gunnar Ajer. 

17.mars: 2. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg. Gospelkoret.
Offer til misjonsprosjekt Senegal/Normisjon

31.mars: Maria budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Påskevandring. Sannidal Soul Kids.
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

APRIL
7. april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Mecky Wohlenberg. Juntos-Sannidal Soul Children.
Kollekt til menighetsarbeidet.

Søndag til tirsdag, 7.-9. april: Fasteaksjon

Fredag, 19. april: Langfredag
Sannidal kirke kl.11.00
Pasjonsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg.

21.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00.  MERK TIDEN! 
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg. Dåp.
Offer til misjonsprosjekt Thailand/NMS

Mandag, 22.april: Andre påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg . Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til misjonsprosjekt Thailand/NMS

MAI
Lørdag, 4. mai                                                                                                                          Sannidal kirke kl.12.00                                                                                  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Fredag, 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl. 11.15
Familiegudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Kollekt til speiderne i Sannidal

19. mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark

26. mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

JUNI
2. juni: Søndag før pinse
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene
i Bamble prosti

9. juni: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

23. juni: 2. søndag i treenighetstiden/ St. Hans
Sannidal kirke kl. 11.00
Offer til Skjærgårds Music and Mission

Med forbehold om endringer.