Gudstjenester

JANUAR 2021

17.januar: 3. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00 AVLYST, grunnet smittevernbestemmelser.
Offer til menighetsarbeidet

31. januar:Såmannssøndagen.
Sannidal kirke kl. 11.00 Ordinær gudstjeneste blir sannsynligvis avlyst, grunnet smittevernbestemmelser.
Det blir dåpsgudstjeneste, kun for dåpsfamilien. Prest: Harald Gulstad

FEBRUAR
7. februar: Kristi Forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Gautefall fjellkirke

21. februar: 1.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Orgelfondet

28. februar: 2.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.18.00
Kveldsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Årsmøte etter gudstjenesten.
Offer til menighetsarbeidet

MARS
7.mars:3.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

21. mars:Maria Budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

APRIL
Fredag, 2. april:Langfredag
Sannidal kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 4.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00.
Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Etiopia/NMS

Mandag, 5.april: Andre påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Prosjekt Etiopia/NMS

Søndag 18. april: 3.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 25. april: 4.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkens SOS i Telemark

MAI
Lørdag 1. mai.

Sannidal kirke kl.10.00 og 12.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Sigrid Thordardottir.
Kollekt til menighetsarbeidet

Mandag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Speiderne i Sannidal

Søndag 23. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

Søndag 30. mai: Treenighetssøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

JUNI
6. juni: 2. s. i trenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Harald Gulstad
Offer til Normisjon i Telemark

13. juni: 3.søndag i treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Bamble prosti

20.juni: 4. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

27.juni: 5. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer: Kirkens SOS i Telemark

Med forbehold om endringer.