Gudstjenester

 

AUGUST
5.august: 11. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste.  Arne Lauvhjell. Dåp. Nattverd. Sang ved Gunnar Ajer.
Offer til Det norske Misjonsselskaps arbeid i Thailand

19.august: 13. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste. Kjetil Helland.
Offer til KRIK – Sannidal og Kragerø.

27.august: 12. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER
9. september: 16. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste
m/konfirmantpresentasjon.
Gullkonfirmanter. Mecky Wohlenberg.
Offer til orgelfondet

23.september: 18. søndag i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste kl.11.00
Speidernes natursti. 
Mecky Wohlenberg.

30.september: 19. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Høsttakkefest. Mecky Wohlenberg.
Offer til misjonsprosjekt.

OKTOBER
7.oktober: 20. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til menighetsarbeidet.

14.oktober: 21. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke
Ungdomsgudstjeneste. Sven Ludvigsen.

21.oktober: 22. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til Gautefall fjellkirke

28. oktober: 23. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.  Mecky Wohlenberg.
6-årsbok. Offer til misjonsprosjekt

NOVEMBER
4.november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet

11.november: 25. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke
Ungdomsgudstjeneste. Sven Ludvigsen.

18.november: 26. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

25.november: Domssøndagen/Kristi kongedag.
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
4-årsbok. Offer til menighetsarbeidet

DESEMBER
2.desember – 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Hanne Elstrøm.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

9.el 16. desember
Sannidal kirke kl. 17.00
Julemusikk. Bygdas kor og korps.
Mecky Wohlenberg.
Kollekt til barne- og ungdomskor/korps

24.desember – julaften
Sannidal kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Kollekt til Kirkens Nødhjelp

25.desember – 1. juledag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til Det norske Misjonsselskap.

26.desember – 2. juledag
Sannidal bokollektiv kl. 11.00
Gudstjeneste.  Mecky Wohlenberg.

Med forbehold om endringer.