Gudstjenester

MAI
Lørdag, 4. mai                                                                                                                          Sannidal kirke kl.12.00                                                                                  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Fredag, 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.00  (etter bekransning av bautaene)
Familiegudstjeneste
Mecky Wohlenberg . Sannidal Soul Kids.
Kollekt til speiderne i Sannidal

19. mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg. Nattverd.
Offer til Kirkens SOS i Telemark                                                                                                           Tur etter gudstjenesten.

26. mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet

JUNI
2. juni: Søndag før pinse
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene
i Bamble prosti

9. juni: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

23. juni: 2. søndag i treenighetstiden/ St. Hans
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Bente Heibø Modalsli.                                                                                          Offer til Skjærgårds Music and Mission

Med forbehold om endringer.