Gudstjenester

MAI
Onsdag 3.mai
Sannidal kirke kl. 19.00
Orgelkonsert
Jan Staudt
Fri entré.

Lørdag 6. mai:
Sannidal kirke kl.11.00          
Konfirmasjonsgudstjeneste      
Sigrid Thordardottir.
Offer til Stiftelsen Skjærgårds

Onsdag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.00                      
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Speiderne i Sannidal

Søndag 21. mai: Søndag før pinse        
Sannidal kirke kl.11.00                      
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Kirkens SOS i Telemark

Søndag 28. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00                      
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Med forbehold om endringer.