Gudstjenester

SEPTEMBER
20. september: 16. s. i trenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp. Nattverd.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

27. september: 17. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer: Fjordglimt leirsted
—————————————————–
OKTOBER
4. oktober: 18. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Gullkonfirmanter.
Restaureringen av kirkeskipet markeres.
Offer til orgelfondet.

18. oktober: 20. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer: Menighetsarbeidet

25. oktober: Bots- og bønnedag
Sannidal kirke kl. 18.00
Høsttakkefest.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Prosjekt Etiopia/NMS.

NOVEMBER
1. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Laudate.
Offer: Menighetsarbeidet

15. november: 24. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer: Prosjekt Senegal/Normisjon

22. november: Kristi kongedag/Domssøndagen
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad.
Offer: Menighetsarbeidet

29. november: 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Utdeling av 4- og 6-årsbøker.
Offer: Menighetsarbeidet.

Med forbehold om endringer.