Gudstjenester

SEPTEMBER
29. september: 16. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest. Sam Tore Bamle.
Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children. 5-åringer er invitert. Nattverd.              Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon. Kirkekaffe.

OKTOBER
6. oktober: 17. s. i treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Gautefall Fjellkirke.

13. oktober: 18. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Jubileumskonsert
Kjølebrønd blåsegruppe 60 år.
Stine Barland Thorsen – sang og
Sven Olav Sørdalen – tangenter
Jens Barland – orgel

20. oktober: 19. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Innsettelsesgudstjeneste for ny sokneprest Sigridur Thordardottir.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 22. oktober.
Sannidal kirke kl. 19.00
Sangkveld med Gunnar Ajer.
Kollekt.

27. oktober: Bots- og bønnedag
Sannidal kirke kl.17.00
Gospelmesse.
Juntos – Sannidal Soul Children.
Sannidal Gospel. Laudate.
Avskjed med sokneprest Mecky Wohlenberg.
Offer til orgelfondet.

NOVEMBER
3. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet