Gudstjenester

AUGUST
2. august: 9. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp. Nattverd.
Offer: Speiderne i Sannidal

16. august: 11. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer: Stiftelsen Skjærgårds

Lørdag 22. august:
Sannidal kirke kl. 10.30 og 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester
Sigrid Thordardottir.
Offer: Menighetsarbeidet

30. august: 13. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 12.00 
Gudstjeneste
Trond Engnes. Dåp.
Offer: Prosjekt Etiopia
—————————————————-
SEPTEMBER
20. september: 16. s. i trenighetstiden
Sannidal kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i forbindelse med Speidernes natursti.
Sigrid Thordardottir

27. september: 17. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest.
Sigrid Thordardottir.
Konfirmantpresentasjon. Dåp.
Offer: Prosjekt Etiopia/NMS
—————————————————–
OKTOBER
4. oktober: 18. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Gullkonfirmanter.
Offer til orgelfondet.

18. oktober: 20. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Menighetsarbeidet

25. oktober: Bots- og bønnedag
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Norsk Luthersk Misjonssamband

Med forbehold om endringer.