Gudstjenester

MAI

Søndag 23. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Nattverd.
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

Søndag 30. mai: Treenighetssøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Nattverd.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

JUNI
6. juni: 2. s. i trenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Harald Gulstad
Offer til Normisjon i Telemark

13. juni: 3.søndag i treenighetstiiden
Hellekirken kl. 11.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Kragerø.
Harald Gulstad.

20.juni: 4. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

27.juni: 5. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer: Kirkens SOS i Telemark

Med forbehold om endringer.