Gudstjenester

 

OKTOBER
7.oktober: 20. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00                                                                                              Lekmannsgudstjeneste. Tale v/Jens Arnfinn Brødsjømoen.
Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 9. oktober:                                                                                                                 Sannidal kirke kl. 19.00.                                                                                                             SANGKVELD.                                                                                                                                 GUNNAR AJER synger og spiller,
salmer, religiøse folketoner, country, negro spirtuals, bedehussanger mm.                   Fellessanger.  Kollekt ved utgangen.

21.oktober: 22. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til Gautefall fjellkirke

28. oktober: Bots- og bønnedag.
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.  Mecky Wohlenberg. Dåp.
6-årsbok. Sannidal Soul Kids. Offer til misjonsprosjekt

NOVEMBER
4.november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet

18.november: 26. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
4-årsbok. Sannidal Soul Kids. Offer til menighetsarbeidet.

25.november: Domssøndagen/Kristi kongedag.
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

DESEMBER
2.desember – 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Hanne Elstrøm. Dåp.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

9. desember
Sannidal kirke kl. 17.00
Julemusikk. Bygdas kor og korps.
Mecky Wohlenberg.
Kollekt til barne- og ungdomskor/korps

24.desember – julaften
Sannidal kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste. Mecky Wohlenberg.                                                                                Sannidal Soul Kids. Sannidal Soul Children. Kollekt til Kirkens Nødhjelp

25.desember – 1. juledag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Offer til Det norske Misjonsselskap.

26.desember – 2. juledag
Sannidal bokollektiv kl. 11.00
Gudstjeneste.  Mecky Wohlenberg.

Med forbehold om endringer.