Gudstjenester


MAI
Lørdag 7. mai:
Sannidal kirke kl.11.00          
Konfirmasjonsgudstjeneste      
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

Mandag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.00                      
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children.
Tale ved Øyvind Barland.
Offer til  Speiderne i Sannidal

Søndag 22. mai: 6.søndag i påsketiden  
Sannidal kirke kl.11.00                      
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer til Normisjon i Telemark

Søndag 29. mai: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00                      
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet

JUNI
Søndag 5.juni: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00                      
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til  Prosjekt Senegal/Normisjon

12. juni: Treenighetssøndag
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00  
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Bamble prosti
Offer til Gautefall Fjellkirke

19. juni: 2. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad. Dåp
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

JULI

3. juli: 4. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir..
Offer til

24. juli: 7. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til

31. juli: 8. s. i treenighetstiden/Olsok
Sannidal bygdetun kl.11.00
Olsokgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til
—————————————————————
AUGUST
7. august: 9. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til

21. august: 11. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad.
Offer til
——————————————————————

Med forbehold om endringer.