Gudstjenester

APRIL

Søndag 18. april: 3.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet. (Samtalegudstjeneste er utsatt)

Søndag 25. april: 4.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkens SOS i Telemark

MAI
Planlagte konfirmasjonsgudstjenester i Sannidal kirke,
lørdag 1. mai , flyttes til lørdag 21. august, kl. 10.00 og 12.00,
av smittevernhensyn.

Søndag 2. mai: 5.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet.

Mandag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Speiderne i Sannidal

Søndag 23. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

Søndag 30. mai: Treenighetssøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

JUNI
6. juni: 2. s. i trenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Harald Gulstad
Offer til Normisjon i Telemark

13. juni: 3.søndag i treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Bamble prosti

20.juni: 4. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

27.juni: 5. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer: Kirkens SOS i Telemark

Med forbehold om endringer.