Gudstjenester

OKTOBER

15.oktober – 19.søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste. Tale v/Øyvind Barland.
Offer til orgelfondet.

22. oktober – 20. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 19.00.
Boliviakveld, med påfølgende kveldsmat i Kirkestua.

29. oktober – Bots- og bønnedag
Kragerø kirke kl.11.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Kragerø. Reformasjonsjubileum.

NOVEMBER

5. november – Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00.
Allehelgensgudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet

19. november – 24. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.  Sannidal kirkes barnekor.
Utdeling av 6-årsboka.
Offer til Prosjekt NMS arbeid i Thailand (Nådehjemmet)

Lørdag 25. november
Julekonsert med Oslo Soul Children, Kragerø Soul Children og Sannidal Soul Children.

26. november – Domssøndag/Kristi kongedag Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Bente Heibø Modalsli
Offer til Kirkens SOS i Telemark

DESEMBER

3. desember – 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsboka.
Offer til menighetsarbeidet

10. desember – 3.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 17.00:
Julemusikk.
Kollekt til Barne- og ungdomskor/korps

Fredag 22. desember.
Julekonsert med Karl Holte Aarø og
unge scenekunstnere.

24. desember – Julaften
Sannidal kirke kl. 14.30
Julegudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp

25.desember – Juledagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Det Norske Misjonsselskap

31. desember – Romjulssøndag/Nyttårsaften
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Med forbehold om endringer.