Gudstjenester


SEPTEMBER 

4. september: 13. s. i treenighetstiden 
Sannidal kirke kl. 11.00 
Jubileumsgudstjeneste. 
Sannidal kirke 250 år 
Sokneprest Sigrid Thordardottir 
Biskop, prost mfl. deltar 
Biskop Stein Reinertsen har preken.
Nattverd. Kammerkvartetten KvARTpå4
Offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe. Påfølgende samling med hilsener og musikkinnslag.

18. september: 15. s. i treenighetstiden 
Fjordglimt leirsted kl. 11.00 
Gudstjeneste ifm konfirmanthelg 
Sigrid Thordardottir 

25. september: 16. s. i treenighetstiden 
Lundereid gård kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste ifm Speidernes natursti   
Sigrid Thordardottir  

OKTOBER 
2. oktober: 17. s. i treenighetstiden.   
Sannidal kirke kl. 11.00  
Høsttakkefest.  
Ole Martin Sandland 
Konfirmantpresentasjon v/Stig Bråtane Lemvik
Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children 
Salg av høsttakkegavene, til inntekt for Prosjekt Etiopia NMS 

16. oktober: 19. s. i treenighetstiden 
Sannidal kirke kl.11.00 
Gudstjeneste.  
Sigrid Thordardottir.  
Dåp. Gullkonfirmanter. 
Offer til menighetsarbeidet 

30. oktober: Bots- og bønnedag 
Sannidal kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Sigrid Thordardottir.  
Utdeling av 4- og 6-årsbok. 
Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon 

NOVEMBER 

6. november: Allehelgensdag 
Sannidal kirke kl.11.00 
Allehelgensgudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir.  
Offer til menighetsarbeidet 

20. november: Kristi kongedag/Domssøndagen 
Sannidal kirke kl.11.00 
Gudstjeneste 
Sigrid Thordardottir.  
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband 

27. november: 1. søndag i advent 
Sannidal kirke
Klokkeslett ikke fastsatt.
Gudstjeneste med innvielse av nytt orgel.
Sigrid Thordardottir.  
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø 

DESEMBER 
4. desember: 2. s. i advent 
Sannidal kirke kl. 17.00 
Julemusikk 
Sigrid Thordardottir 
Offer til menighetsarbeidet 

Lørdag 24. desember: Julaften 
Sannidal kirke kl. 14.00 
Julegudstjeneste  
Sigrid Thordardottir 
Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children
Offer til Kirkens Nødhjelp 

25. desember: Juledag 
Sannidal kirke kl.11.00 
Høytidsgudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir 
Offer til Det norske Misjonsselskap   

JANUAR 2023 

1. januar 2023: Nyttårsdag 
Sannidal kirke kl.12.00  
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir 
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband 


Med forbehold om endringer.