Gudstjenester


SEPTEMBER
05. september: 15. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad. Dåp.
Offer til Fjordglimt leirsted

19. september: 17. s. i treenighetstiden
Torgerød gård ved Landsverk kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i forbindelse med
Speidernes natursti.
Sigrid Thordardottir

26. september: 18. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
De nye konfirmantene presenteres.
Gullkonfirmanter inviteres.
Offer til Prosjekt Etiopia/NMS

Med forbehold om endringer.