Gudstjenester

APRIL
7. april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Mecky Wohlenberg. Bønnevandring med nattverd.
Kollekt til menighetsarbeidet.

Søndag til tirsdag, 7.-9. april: Fasteaksjon

Torsdag 18. april: Skjærtorsdag                                                                                                          Sannidal Bokollektiv kl. 11.00                                                                                                          Nattverdgudstjeneste                                                                                                                          Mecky Wohlenberg

Fredag, 19. april: Langfredag
Sannidal kirke kl.11.00
Pasjonsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg.

21.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00.  MERK TIDEN! 
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg. Dåp.
Offer til misjonsprosjekt Thailand/NMS

Mandag, 22.april: Andre påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg . Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til misjonsprosjekt Thailand/NMS

Søndag 28. april.

Sannidal kirke kl. 17.00. 

VÅRKONSERT

MAI
Lørdag, 4. mai                                                                                                                          Sannidal kirke kl.12.00                                                                                  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Fredag, 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl. 11.15
Familiegudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Kollekt til speiderne i Sannidal

19. mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark

26. mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg. dÅP.
Offer til menighetsarbeidet

JUNI
2. juni: Søndag før pinse
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene
i Bamble prosti

9. juni: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon

23. juni: 2. søndag i treenighetstiden/ St. Hans
Sannidal kirke kl. 11.00
Offer til Skjærgårds Music and Mission

Med forbehold om endringer.