Gudstjenester

JANUAR 2020
Onsdag 1. januar: Nyttår
Sannidal kirke kl. 12.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir. Nattverd.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

5.januar: Kristi åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Trond Engnes. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet

19. januar: 3. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Sannidal Soul Kids.
Offer til Gautefall Fjellkirke.
Kirkekaffe/saft i våpenhuset etter gudstjenesten. 

 FEBRUAR
2. februar: 5. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
LysVåken-gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Juntos – Sannidal Soul Children
Offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe/saft i våpenhuset etter gudstjenesten. 

16.februar: Kristi Forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad
Offer til Det norske Bibelselskap     

23.februar: Fastelavnssøndag
Sannidal kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkemusikalsk arbeid.
Årsmøte etter gudstjenesten.

 MARS
1.mars: 1.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir
Offer til orgelfondet

15. mars: 3. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00   
Familiegudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir.
Sannidal Soul Kids. Juntos- Sannidal Soul Children.
Offer til Kirkens SOS i Telemark
Kirkekaffe/saft i våpenhuset etter gudstjenesten. 

29.mars: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet

APRIL
Torsdag, 9. april: Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Søndag 12.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt

Mandag, 13.april: Andre påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Prosjekt

Søndag 19. april: 2.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 19.00 
Samtalegudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe i våpenhuset etter gudstjenesten. 

MAI
Lørdag 2. mai.
Sannidal kirke kl.12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Kollekt til menighetsarbeidet

Søndag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Sannidal Soul Kids.
Offer til Speiderne i Sannidal

24. mai: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Offer til Normisjon i Telemark

Søndag 31. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Senegal

Med forbehold om endringer.