Gudstjenester

SEPTEMBER
29. september: 16. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest. Sam Tore Bamle.
Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children. 5-åringer er invitert. Nattverd.              Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon. Kirkekaffe.

OKTOBER
6. oktober: 17. s. i treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Gautefall Fjellkirke.

13. oktober: 18. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Jubileumskonsert
Kjølebrønd blåsegruppe 60 år.
Stine Barland Thorsen – sang og
Sven Olav Sørdalen – tangenter
Jens Barland – orgel

20. oktober: 19. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Innsettelsesgudstjeneste for ny sokneprest Sigridur Thordardottir.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 22. oktober.
Sannidal kirke kl. 19.00
Sangkveld med Gunnar Ajer.
Kollekt.

27. oktober: Bots- og bønnedag
Sannidal kirke kl. 17.00
Gospelmesse.
Juntos – Sannidal Soul Children.
Sannidal Gospel. Laudate.
Avskjed med sokneprest Mecky Wohlenberg.
Offer til orgelfondet.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i våpenhus og kirkerom.

NOVEMBER
3. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Navnene på de som har gått bort det siste året leses opp,
og det tennes lys for den enkelte.
Offer til menighetsarbeidet.

17.november: 23. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.  Dåp.
Sannidal Soul Kids. Utdeling av 4- og 6-årsbok.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

24.november: Kristi kongedag / Domssøndagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste. Tale ved Øyvind Barland.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

DESEMBER

1. desember: 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Svein Lindebø. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet.

8. desember: 2.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 17.00
Julemusikk
Sigrid Thordardottir

Tirsdag 24. desember: Julaften
Sannidal kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Kollekt til Kirkens Nødhjelp

Onsdag 25. desember: Juledagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir
Offer til Det Norske Misjonsselskap