Gudstjenester

APRIL

1.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Prosjekt Thailand, NMS

Mandag, 2.april: Andre påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Kjølebrønd blåsegruppe.
Offer til Prosjekt Thailand, NMS

15.april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe.
Samtale med konfirmantene. Bønnevandring m/nattverd.
Mecky Wohlenberg. Juntos.
Kollekt til menighetsarbeidet

Torsdag 26. april
Sannidal kirke kl. 18.00
VÅRKONSERT
Sannidal kirkes barnekor
Juntos – Sannidal Soul Children.
Kollekt.

29.april: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad. Dåp.
Offer til Kirkens SOS i Telemark

MAI

Lørdag, 5. mai
Sannidal kirke kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Torsdag, 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15.
Familiegudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor.
Kollekt til Speiderne i Sannidal

20. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg.
Offer til Prosjekt Bolivia

Mandag, 21. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Fellesgudstjeneste,
Sannidal og Levangsheia menigheter.
Bente Heibø Modalsli
Offer til Gautefall Fjellkirke.

JUNI

3. juni: 2. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Normisjon i Telemark

10. juni: 3. søndag i treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene
i Bamble prosti

17. juni: 4. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Med forbehold om endringer.