Kontor og ansatte

 

Kirkestua

Menighetskontor for Sannidal sokn:
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23,
3766 Sannidal
Kontortid:
Mandag og torsdag: kl. 08.00 – 15.30

Telefon: 35 99 21 97
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

 

Sigrid+prest

 

Sokneprest

Sigrid Thordardottir
Tlf. 457 87278
E-post : prest.sannidal@kragerokirkene.no

 

Robert


Organist

Robert Czyz
Tlf. 992 71514
E-post: robertczyz@yahoo.no

 

Palmar


Kirketjener og kirkegårdsarbeider

Palmar Moltu
Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 920 59259
E-post: palmar.moltu@kragerokirkene.no

 

Kari


Klokker og menighetssekretær

Kari Skarvang
Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33056
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

 

Sven kopi

 

Trosopplærer 

 Sven Ludvigsen
 Tlf.  928 81346
E-post: sven@sginfo.no