Barne- og ungdomsarbeid

SANNIDAL SOUL KIDS
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra kl. 17.30 – 18.30
Kontakt : Hildegunn Wangen – tlf. 414 16214

JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke , fra kl. 18.45 – 20.15
Kontakt : Hildegunn Wangen – tlf. 414 16214

ONSDAGSKLUBBEN
Alder: Fra 4 år.
Annenhver onsdag på Mo bedehus, mellom kl. 17.00 og 19.00.
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug  –  tlf. 905 67537

SMUK – SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse .
Klubbkvelder på Mo bedehus fredager fra kl. 19.00.
Kontakt: Ragna Bråtane Lemvik  – tlf. 450 88308.

KRIK
Kontakt: Kristian Barland  – tlf. 948 97609

Kan være et bilde av 5 personer, folk som står og tekst som sier 'KRIK KRISTEN IDRETTSKONTAKT VELKOMMEN PA KRIK Tirsdager Gymsalen pả Sannidal Barneskole Alder: 18+ Klokken: 19.30-21.00 KRIK 18+ er en samling av unge voksne Kragero, som motes for å sporte, henge og bli kjent. Alle er hjertelig velkomne! KRIK KRAGERO Krik.no KRIK Kragero pả Facebook'