Barne- og ungdomsarbeid

SANNIDAL SOUL KIDS
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra kl. 17.30 – 18.30
Kontakt : Hildegunn Wangen – tlf. 414 16214

JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke , fra kl. 18.45 – 20.15
Kontakt : Hildegunn Wangen – tlf. 414 16214

SMUK – SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse .
Nå i coronatiden gjennomfører SMUK utendørsarrangementer.
Kontakt: Tomas Barland   – tlf. 940 07151