Barne- og ungdomsarbeid

ONSDAGSKLUBBEN
Alder: Fra 4 år
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00 på Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug – tlf. 905 67537

SANNIDAL SOUL KIDS
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra kl. 17.30 – 18.45
Kontakt : Hildegunn Wangen – tlf. 414 16214

Klikk her for å se semesterplan for våren 2020

JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke , fra kl. 18.30 – 20.15
Kontakt : Hildegunn Wangen – tlf. 414 16214
eller Ingeborg Barland Linnerud – tlf. 959 26853

Klikk her for å se semesterplan for våren 2020

SMUK – SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB

for å se semesterplan for våren 2020.
Alder: Fra 8. klasse .
Fredager kl. 19.00 – 23.00 på Mo bedehus
Kontakt: Tor Harald Aanstad Olsen – 474 55665

KRIK
Alder: Fra 8. klasse.
Onsdager kl. 19.00 – Sannidal samfunnshus
Kontakt: Olav Bråtane Lemvik – 410 62380