Gudstjenester og smittevern

Regjeringen startet året med en to-ukers sosial nedstengning. Den er over nå. På pressekonferansen 18. januar ble det klart at de fleste tiltakene videreføres.

Forskriften begrenser fortsatt antall deltakere til 10 innendørs. Av den grunn blir det foreløpig ikke avholdt ordinære gudstjenester i Sannidal kirke, kun dåpsgudstjenester for inntil 10 personer.
Kirken er fortsatt åpen på torsdager fra kl. 20.30, med kveldsbønn kl. 21.30.

Oppdatert smittevernveileder (pr. 18.01.21 kl. 21.50) [word] [PDF]

Det er trygt å gå på gudstjeneste!

Den norske kirke har en egen smittevernveileder som vi følger.

Gudstjenestedeltagerne vil bli henvist til plasser med betryggende avstand til andre personer eller husstandsgrupper. Det vil være tilstrekkelig avstand slik at vi også kan synge. 

Alle som deltar på gudstjenestene blir registrert med navn og telefonnummer, og i tillegg vil vi ta bilder av kirkerommet slik at vi ser hvem som er tilstede og hvor de sitter. På denne måten kan vi dokumentere hvem som kan være nærkontakter ved en eventuell smittesituasjon, og samtidig unngå at flere enn de som er nærkontakter blir satt i karantene. Vi oppbevarer lister og bilder forsvarlig i de påkrevde 14 dagene. Deretter vil lister og bilder bli makulert og slettet.

Trond Engnes, prost i Bamble prosti

JULEMUSIKK!

Søndag 6. desember er det
julemusikk i Sannidal kirke kl. 17.00.
Litt nedskalert i år, av grunner vi
alle kjenner til.
Kjølebrønd Blåsegruppe spiller
og det blir sang ved Jagoda Czyz.
Robert Czyz spiller, på piano og orgel.
Og så synger vi sammen.
Det blir tatt opp kollekt til orgelfondet i Sannidal kirke.
Velkommen!

Adventsgudstjeneste 29. november 2020

Søndag 29. november, på 1. søndag i advent, er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl, 11.00. Vi tenner det første adventslyset og synger mange adventssalmer. Sigrid Thordardottir er prest, og Jorunn Myre er organist. Det er offer til menighetsarbeidet.

Mens frost og vintermørke rår begynner kirkens nye år,
og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent.

Se kildebildet

I mørket ved vår side står
Han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom.

Han kommer stadig til oss inn og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans er at vårt liv må være Hans.

Når verden og dens tid forgår, gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei til lys og evig liv hos Deg.

Gudstjeneste med kammermusikk

Førstkommende søndag, den 22. november 2020, er det gudstjeneste i Sannidal kirke på det som i kirkeåret kalles Domssøndagen, eller Kristi kongedag. Harald Gulstad er prest denne dagen.

Kammerkvartetten som vi har hørt ved noen andre anledninger blir med under gudstjenesten, nå under nytt navn: KvARTpå4. Kvartetten består av Kristin Wohlenberg og Karolina Czyz på fløyte, Robert Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på cello. 

Det er en grense på 50 deltakere ved gudstjenester, og det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Møt derfor i god tid for registrering.

Vel møtt i Sannidal kirke, søndag 22. november kl, 11.00!

Bildet er tatt i Kroken kirke.