Konsert

Søndag 31. mars 2019  – kl. 19.00 – er det konsert i Sannidal kirke ved Kragerø Kantori. Kantoriet ledes av Robert Carding, som også vil spille orgelstykker. Det blir solosang ved Bente Dobbedal.

Grunnet sykdom blir ikke Kammerkvartetten med, slik som annonsert.

Ved utgangen blir det kollekt til orgelfondet.

Påskevandring

Søndag 31. mars er det påskevandring i og ved Sannidal kirke. Det blir en reise gjennom påskehistorien, opplevd med flere sanser. Liv Ingun Jørgensen er fortellerensom tar oss med fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. De som vil kan få utdelt roller i vandringen og klær som hører til. Vandringen er tenkt og tilrettelagt for alle alle aldersgrupper, og det blir sang ved Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children.

Alle ønskes vel møtt til en spennende påskevandring, søndag 31.mars 2019, kl. 11.      ( husk sommertid..)

Fastegudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke på 2. søndag i fastetiden,                                17. mars 2019 kl. 11. Sannidal Gospel synger, og det er nattverd under gudstjenesten.

Sannidal menighet har inngått avtale med Normisjon om å støtte et pionerprosjekt i Senegal. Denne søndagen er første mulighet til å gi en gave til prosjektet. Les mer om prosjektet på

https://www.normisjon.no/prosjekt/pionerarbeid-i-senegal/

 

Sangkveld i Sannidal kirke

Sannidal menighet ønsker velkommen til sangkveld i Sannidal kirke søndag 10.mars kl. 18.00.

Det er Gunnar Ajer som vil synge egne sanger, og ellers kjente og kjære sanger. Han presenterer ulike sjangre, som religiøse folketoner, bedehussanger, salmer, negro spirituals og country. Med sin flotte sangstemme har han gledet et stort publikum i mange år. Han har flere cd-utgivelser bak seg, og det blir anledning til å kjøpe dem.

Det blir fellessang og kollekt ved utgangen.