Gudstjeneste 20.september 2020

Søndag 20. september skulle det «normalt» sett ha vært friluftsgudstjeneste sammen med speiderne – i forbindelse med natursti.
Istedet blir det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Det er dåp og nattverd denne dagen.
Vi ønsker velkommen til gudstjeneste, og vi ønsker speiderne og deres familier lykke til med alternativt arrangement!

Gullkonfirmanter 2020

merkeikon

 Til gullkonfirmanter i Sannidal/ konfirmanter i Sannidal kirke 26. april 1970.

Minner om at det er invitert til gudstjeneste i Sannidal kirke og påfølgende mimretreff på Mo bedehus med middag og kaffe, søndag 4. oktober 2020. 

Gudstjenesten begynner kl. 11.00. Noen har meldt seg, men det er plass til flere!Send en epost til menighetskontor@kragerokirkene.no eller SMS til 416 33056.

Påmelding innen 15. september 2020. Pris kr. 300,- pr. person, som kan betales til
konto 2655 01 39617.

Bildet under viser gullkonfirmanter i 1962…

Olsokgudstjeneste 26.juli 2020

Søndag 26. juli ønsker vi velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjenesten var planlagt å være på Bygdetunet, men siden det har vært stabile værmeldinger hele uka om at søndagen blir våt og ikke altfor varm, flyttes den inn i Sannidal kirke. Det er dåp av en liten gutt, og offeret denne dagen går til menighetsarbeidet. Prest er Sigrid Thordardottir og organist er Jorunn Myre.

Velkommen til gudstjeneste!

Åpen kirke!

Nå blir det ÅPEN KIRKE igjen! Torsdag 4.juni 2020 er kirkedøra åpen fra kl. 20.30, og du kan komme og gå etter eget ønske. Det spilles rolig klassisk musikk, og det er rom for lystenning, ettertanke og det å bare være til. Fra kl. 21.30 er det kveldsbønn, ledet av Stig Bråtane Lemvik.

Velkommen inn!