Kveldsgudstjeneste søndag 28. februar -21

Søndag 28. februar er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 18.00, v/ Sigrid Thordardottir. Det blir nattverd under gudstjenesten, og anledning til å gi en gave til menighetens arbeid.

Vi er glad for at vi nå kan være flere enn 10 til gudstjeneste! Sentralt er det åpnet for inntil 100 personer på gudstjenester, forutsatt at smittevernreglene kan følges. Dette skjer ved å registrere navn og telefonnummer på deltakere (som vi har gjort gjennom hele koronaperioden), samt å vise alle som kommer hvor de skal sitte.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 28. februar 2021, kl. 18.00!

Åpen kirke – nå også på en søndag

Søndag 21. februar 2021 er Sannidal kirke åpen mellom kl. 11.00 og 12.30. Det blir vekselvis orgelmusikk ved organist Robert Czyz, tekstlesninger, bønn og stillhet. Det er mulig å tenne lys i lysgloben. Og ønsker du å gi en gave til orgelfondet er det anledning til det.

Smittevernreglene tilsier at det ikke kan være flere enn ti personer i kirken samtidig. Men siden åpen kirke er lagt opp slik at du kan komme og gå når det passer deg, innenfor angitt tidsrom, vil det totalt være plass og rom for flere. Ta sjansen på at det er plass til deg – og vær velkommen til Sannidal kirke!

Gudstjenester og smittevern

Regjeringen startet året med en to-ukers sosial nedstengning. Den er over nå. På pressekonferansen 18. januar ble det klart at de fleste tiltakene videreføres.

Forskriften begrenser fortsatt antall deltakere til 10 innendørs. Av den grunn blir det foreløpig ikke avholdt ordinære gudstjenester i Sannidal kirke, kun dåpsgudstjenester for inntil 10 personer.
Kirken er fortsatt åpen på torsdager fra kl. 20.30, med kveldsbønn kl. 21.30.

Oppdatert smittevernveileder (pr. 18.01.21 kl. 21.50) [word] [PDF]

Det er trygt å gå på gudstjeneste!

Den norske kirke har en egen smittevernveileder som vi følger.

Gudstjenestedeltagerne vil bli henvist til plasser med betryggende avstand til andre personer eller husstandsgrupper. Det vil være tilstrekkelig avstand slik at vi også kan synge. 

Alle som deltar på gudstjenestene blir registrert med navn og telefonnummer, og i tillegg vil vi ta bilder av kirkerommet slik at vi ser hvem som er tilstede og hvor de sitter. På denne måten kan vi dokumentere hvem som kan være nærkontakter ved en eventuell smittesituasjon, og samtidig unngå at flere enn de som er nærkontakter blir satt i karantene. Vi oppbevarer lister og bilder forsvarlig i de påkrevde 14 dagene. Deretter vil lister og bilder bli makulert og slettet.

Trond Engnes, prost i Bamble prosti