Råd og utvalg

Menighetsrådet

OyvindLeder
Øyvind Barland
Kjølebrøndsveien 1174, 3766 Sannidal
35 98 95 35 – 977 38602
oyvind@bkd.no


Side 14 - 8. Kari Lien

Nestleder
Kari Lien
Listrandveien 5 , 3766 Sannidal
915 73774
kari.z.lien@gmail.com

sdr

Rådsmedlem/Representant til fellesrådet
Trond Stensvold
Kloppkjærveien 34, 3766 Sannidal
909 48079
trondstensvold@hotmail.com

Side 14 - 4.Kari Wastøl Nyland


Rådsmedlem

Kari Wastøl Nyland
Krokenveien 44, 3766 Sannidal
984 33866
kari.wastol.nyland@gmail.com


Side 14 - 7. Sigrunn Lundstrøm
Rådsmedlem
Sigrunn Lundstrøm
Kloppkjærveien 50, 3766 Sannidal
971 90904

Side 14 - 5. Aslaug Mattson


Rådsmedlem

Aslaug Mattson
Kjølebrøndsveien 68, 3766 Sannidal
986 38728
aslaug.mattson@kragero.kommune.no

Side 2 -Sigrid

Sokneprest
Sigrid Thordardottir
Fregattveien 29, 3967 Stathelle
457 87278
prest.sannidal@kragerokirkene.no

 Sekretær
Kari Skarvang er sekretær for menighetsrådet
35 98 94 61 – 416 33 056
sannidal@kragerokirkene – kari.skarvang@hotmail.com

Valgte varamedlemmer
Kate Kilen, Solstadbakken 6, 3766 Sannidal
905 98393 – jakilen@online.no

Anne Synnøve Grønstad, Heglandsveien 29, 3766 Sannidal
481 37674 – an-syn@online.no

Nils Jul Lindheim, Lindheimsveien 6, 3766 Sannidal
416 76366     –  lindheim@online.no

Kirkeverter
Kirkevertene lager gode rammer rundt gudstjenestene. Ingebjørg Moe er kontaktperson.

Bevertningsgruppene
Anne Vollebæk Lofthaug – (er kontaktperson for bevertningsgruppene som sørger for kirkekaffe og annen servering ved familiegudstjenester og andre arrangementer.)

«Blomsterpikene»
Elfrid Dobbe – (er kontaktperson. Når alteret og bordet i våpenhuset er pyntet med blomster er det fordi 10 ”blomsterpiker” har sagt seg villig til å gjøre dette en måned av gangen.)