Råd og utvalg

Menighetsrådet

OyvindLeder
Øyvind Barland
Kjølebrøndsveien 1174, 3766 Sannidal
35 98 95 35 – 977 38602
oyvind@bkd.no

Hildegunn
Nestleder
Hildegunn Wangen
Skompenveien 3 , 3766 Sannidal
414 16 214
hildegunn_wangen@live.com

Stig
Rådsmedlem
Stig Bråtane Lemvik
Gamle Sørlandske 73, 3766 Sannidal
35 99 08 87 – 958 15211
stiglemvik@gmail.com

Trond
Rådsmedlem
Trond Olsen
Mørlandsveien 4, 3766 Sannidal
35 98 94 61 – 970 90899
tro.ols3@hotmail.com

Vidar
Representant til fellesrådet
Kjell Vidar Andreassen
Kloppkjærveien 32 , 3766 Sannidal
35 99 21 23 – 951 20425
kjell.vidar.andreassen@hotmail.com


Anne
Rådsmedlem
Anne Vollebæk Lofthaug
Sannidalsveien 331, 3766 Sannidal
35 99 22 47 – 905 67 537
anne.lofthaug@getmail.no

Mecky
Fast medlem
Sokneprest Michael Wohlenberg
Kjølebrøndsveien 70, 3766 Sannidal
35 98 83 34 – 906 73 871
prest.sannidal@kragerokirkene.no

 

Kari
Fast sekretær
Menighetssekretær Kari Skarvang er sekretær for menighetsrådet
35 98 94 61 – 416 33 056
sannidal@kragerokirkene – kari.skarvang@hotmail.com

 

 

Valgte varamedlemmer
Berit Skilbrei, Nøkkeldalen 12, 3770 Kragerø
412 36953 – beritskilbrei@gmail.com

Anne Synnøve Grønstad, Heglandsveien 29, 3766 Sannidal
481 37674

May Brit Lie Altena, Mørlandsveien 1, 3766 Sannidal
35 98 27 06 – 464 19870

Gerd Adolfsen Albertsen, Sannidalsveien 375, 3766 Sannidal
917 82 139 – gerdalbertsen@yahoo.no

Prostirådet
Marit Halvorsen – (Hovedoppgaven her er menighetenes fellesprosjekt – Gautefallkirken)

Utvalg for samarbeid menighet/misjon
Anlaug Dobbe og Lars Jacob Moe – (har satt i gang et misjonsprosjekt der Sannidal menighet støtter et hjem for ugifte mødre – Nådehjemmet i Thailand, Sannidal menighet støtter også et mikrokreditt-prosjekt i Bolivia.)

Bevertningsgruppene
Berit Skilbrei – (er kontaktperson for bevertningsgruppene som sørger for kirkekaffe og annen servering ved familiegudstjenester og andre arrangementer.)

«Blomsterpikene»
Elfrid Dobbe – (er kontaktperson. Når alteret og bordet i våpenhuset er pyntet med blomster er det fordi 10 ”blomsterpiker” har sagt seg villig til å gjøre dette en måned av gangen.)

Besøkstjenesten
Elfrid Dobbe og Marit Halvorsen – (Disse er i oppdrag og kan kontaktes både av deg som ønsker å være med på dette og deg som vet om noen som trenger et besøk.)