JULEMUSIKK!

Søndag 6. desember er det
julemusikk i Sannidal kirke kl. 17.00.
Litt nedskalert i år, av grunner vi
alle kjenner til.
Kjølebrønd Blåsegruppe spiller
og det blir sang ved Jagoda Czyz.
Robert Czyz spiller, på piano og orgel.
Og så synger vi sammen.
Det blir tatt opp kollekt til orgelfondet i Sannidal kirke.
Velkommen!

Adventsgudstjeneste 29. november 2020

Søndag 29. november, på 1. søndag i advent, er det gudstjeneste i Sannidal kirke kl, 11.00. Vi tenner det første adventslyset og synger mange adventssalmer. Sigrid Thordardottir er prest, og Jorunn Myre er organist. Det er offer til menighetsarbeidet.

Mens frost og vintermørke rår begynner kirkens nye år,
og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent.

Se kildebildet

I mørket ved vår side står
Han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom.

Han kommer stadig til oss inn og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans er at vårt liv må være Hans.

Når verden og dens tid forgår, gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei til lys og evig liv hos Deg.

Gudstjeneste med kammermusikk

Førstkommende søndag, den 22. november 2020, er det gudstjeneste i Sannidal kirke på det som i kirkeåret kalles Domssøndagen, eller Kristi kongedag. Harald Gulstad er prest denne dagen.

Kammerkvartetten som vi har hørt ved noen andre anledninger blir med under gudstjenesten, nå under nytt navn: KvARTpå4. Kvartetten består av Kristin Wohlenberg og Karolina Czyz på fløyte, Robert Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på cello. 

Det er en grense på 50 deltakere ved gudstjenester, og det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Møt derfor i god tid for registrering.

Vel møtt i Sannidal kirke, søndag 22. november kl, 11.00!

Bildet er tatt i Kroken kirke.

Gudstjeneste 15. november 2020

Det er gudstjeneste i Sannidal kirke søndag 15. november kl. 11.00. Sigrid Thordardottir er prest og Robert Czyz organist. Det blir nattverd under gudstjenesten, og offeret går til prosjekt Senegal/Normisjon. Se mer om prosjektet her:

Senegal

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

Allehelgensgudstjeneste

Allehelgensdagen er en dag i kirkeåret da vi særlig tenker på de som vi har mistet, og hva de har betydd for oss i livet. Det er gudstjeneste i Sannidal kirke på Allehelgensdag, søndag 1. november 2020, kl. 11.00, der navnene på de som har gått bort siste året leses opp, og det tennes lys for den enkelte.
Spesielt velkommen til pårørende til de som har
gått bort siste år.

Høsttakkefest i Sannidal kirke

Søndag, 25. oktober kl. 18.00, er det høsttakkefest i Sannidal kirke. Femåringer i Sannidal er invitert til kirken der det venter en gave. Etter gudstjenesten serveres saft og boller – og kaffe.
Sannidal menighet oppfordrer alle, barn og voksne , til å ta med seg frukt, grønnsaker, syltetøy eller bakverk til kirken. Dette leveres ved inngangen før gudstjenesten begynner, og selges etterpå til inntekt for misjonsprosjektet i Etiopia.

Markering av kirkeskipets restaurering – Gullkonfirmanter

Det er gudstjeneste i Sannidal kirke søndag 4. oktober 2020, kl. 11.00. Det er markering av at skipet som ble gitt til «nykirken» på 1700-tallet nå har blitt restaurert. Birger Nilsen fra Helle som har stått for restaureringen vil fortelle litt om denne jobben. Videre er konfirmantene fra 1970 invitert til gudstjeneste og påfølgende mimretreff på Mo bedehus.
Offeret denne dagen går til orgelfondet.

Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjeneste 20.september 2020

Søndag 20. september skulle det «normalt» sett ha vært friluftsgudstjeneste sammen med speiderne – i forbindelse med natursti.
Istedet blir det gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00. Det er dåp og nattverd denne dagen.
Vi ønsker velkommen til gudstjeneste, og vi ønsker speiderne og deres familier lykke til med alternativt arrangement!