Besøk av lufthavnprest Torbjørn Olsen i Sannidal kirke.

Torbjørn Olsen er et kjent navn og ansikt for mange. Han er født og oppvokst i Sannidal og har blant annet vært sokneprest i Hakadal, før han ble Norges eneste Lufthavnprest, stasjonert ved Oslo Lufthavn Gardemoen.

Han var involvert i arbeidet med de pårørende etter skredulykken i Gjerdrum. Han talte blant annet ved sørgegudstjenesten som ble holdt i Gjerdrum kirke i etterkant av dette. I det siste har han jobbet mye med de berørte av krisen som rammet de ansatte i flybransjen på grunn av pandemien. I det daglige bistår han reisende med alt fra vielser på lufthavnen til støtte og oppfølging av diverse små eller store kriser.

Denne kvelden handler om når livet knaker litt i sammenføyningene – om krisen og ressursene vi henter frem når det skjer. En krise kan ramme alle mennesker, og det er vanskelig å gå gjennom livet uten å møte store utfordringer. Hva gjør en krise med oss og hva har vi av verktøy til å håndtere dette med? Er tro og religion en ressurs eller en kompliserende faktor i møte med det uventede? Det er Sannidal menighet som arrangerer temakvelden.

Kammerkvartetten fra Sannidal, KvARTpå4, skal også delta med musikk.

Velkommen til Sannidal kirke onsdag 27. oktober 2021, kl. 19.00!

KRIK starter opp igjen!

KRIK starter opp igjen
tirsdag 28. september 2021 på Sannidal barneskole.
8. klasse – 18 år: Kl. 18.00 – 19.30
18 – 35 år:            Kl. 19.30 – 21.00 

KRIK – Kristen idrettskontakt – treffes for å ha det gøy sammen! Vi gjør sporter som f.eks innebandy, volley, fotball, kanonball – masse variert! Du kan se for deg en gøy gymtime med klassen, uten vurderinger og tester.

Vi ønsker å være et sosialt og aktivt samlingspunkt hvor vi kan henge med venner, og bli kjent med nye! Hjertelig velkommen til å være med på å leke, sporte og henge!

Kom som gammel KRIKer, ny, sammen med noen eller alene. Kom som du er! Spre ordet!

Gullkonfirmanter Sannidal

Søndag 26. september 2021 var konfirmantene fra 1971 invitert til gudstjeneste og påfølgende mimretreff på Mo bedehus. Roy Isnes foreviget flokken etter gudstjenesten.

Foran fra venstre: Kari Skarvang, Inger Waasjø (Nilsen), Liv Solveig Larsen (Isaksen) og Gunnlaug Kleppe.
Bak fra venstre: Øystein Skottmyr, Anund Bratlid, Thor Haugholt, Inge Roar Snøås, Tollef Dale, Sigvart Pedersen, Rolf Brubakken og Geir Tore Hegland.

Gudstjeneste søndag 5. september -21

Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke søndag 5. september kl. 11.00!
Det er to dåp i gudstjenesten, som er ved Harald Gulstad. Robert Czyz er organist.
Offeret denne dagen går til Fjordglimt leirsted. Leirstedet som ligger i Bamble eies av Det Norske Misjonsselskap, og om ei uke skal konfirmantene i Sannidal og på Helle ha overnattingstur dit.