Gudstjeneste og årsmøte

Søndag 24. februar er det kveldsgudstjeneste i Sannidal kirke der det blir
sang både ved menighetskoret Laudate og ved det relativt nystartede gospelkoret. Korene ledes av henholdsvis Robert Czyz og Kristin Wohlenberg.
Offeret denne kvelden går til orgelfondet.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, og presentasjon av Sannidal menighets årsmelding.
Velkommen til Sannidal kirke!

Såmannssøndag

Søndag 17. februar er i kirkeåret kalt for Såmannssøndagen. Det er gudstjeneste i Sannidal kirke kl. 11.00 denne dagen, ved Harald Gulstad. Solveig Smith fra Tvedestrand er organist. Det blir nattverd under gudstjenesten, og offeret går til Det norske Bibelselskap.

Velkommen til Sannidal kirke!

Familiemesse

Søndag 3. februar 2019 er det Familiemesse i Sannidal kirke kl. 11.00.                          JUNTOS synger, og det blir bønnevandring med nattverd. Etter gudstjenesten er det kirkesaft/kaffe i våpenhuset.

Velkommen til Sannidal kirke!

Juntos2

Lekmannsgudstjeneste

Søndag 20. januar er det lekmannsgudstjeneste i Sannidal kirke. Det er Jens Arnfinn Brødsjømoen som er ansvarlig for den. Han taler over dagens tekst fra Joh. 1, 15-18.

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.
Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.
For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
Ingen har noen gang sett Gud,men den enbårne, som er Gud,og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er.

Offeret denne dagen går til Gautefall Fjellkirke.                                                         Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke, søndag 20. januar 2019, kl. 11.00!

GOSPELKOR!

Har du lyst til å synge gospel?
Et nystarta gospelkor er i ferd med å etablere seg i Sannidal kirke!
Dette er et kor for voksne.
Det er øvelser i kirken på mandager fra kl. 18 – 20, og første øvelse i det nye året er på mandag 14. januar.

Har du spørsmål – ta kontakt med Hildegunn Wangen (414 16 214), Ingeborg Barland Linnerud (959 26 853) eller Kristin Wohlenberg (906 58 617).

Hjertelig velkommen!

gospelkor ill korr

Salmemesse

Søndag 6. januar – på Kristi Åpenbaringsdag eller Hellige tre kongers-dag – er det Salmemesse i Sannidal kirke kl. 11. Vi «synger julen ut» , med tonefølge på orgel ved organist i Skåtøy og Levangsheia, Jorunn Myre. Det blir dåp under gudstjenesten og bibelfortelling om de vise menn fra Østen. Offeret denne dagen går til menighetsarbeidet.

Velkommen til gudstjeneste!