Gospelmesse og avskjed i Sannidal

Søndag 27. oktober kl. 17.00 er det gospelmesse i Sannidal kirke.
Tre av kirkens fire kor er i aksjon; Juntos, Sannidal Gospel og Laudate.
Gudstjenesten er ved  Mecky Wohlenberg, og blir menighetens avskjed med soknepresten gjennom de siste tretten år.
Det blir tatt opp kollekt til orgelfondet.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i våpenhus og kirkerom.
Alle ønskes velkommen!

Ny prest og 4 dåp

Søndag 6. oktober har Sannidal menighets nye sokneprest, Sigrid Thordardottir, sin første gudstjeneste i Sannidal kirke. Selve innsettelsen blir den 20. oktober.
Det er 4 barn som døpes denne dagen. Det er også nattverd under gudstjenesten, og offeret går til Gautefall fjellkirke.
Vel møtt i Sannidal kirke, søndag 6. oktober, kl. 11.00!

Høsttakkefest

Søndag 29. september er det høsttakkefest i Sannidal kirke. Det er en dag for å takke for Guds gode gaver til oss.

Ta gjerne med frukt, grønnsaker, bakverk, syltetøy mm til kirken, og lever det ved inngangen til kirken før gudstjenesten begynner. Det er et flott syn når alt dette bæres inn i kirken av barna og ungdommene i Sannidal Soul Kids (barnekoret) og Juntos. Disse skal synge i gudstjenesten.

Det er offer til menighetens prosjekt Pionerarbeid i Senegal, og salg av frukt/grønnsaker mm til samme prosjekt. Prest Sam Tore Bamle vil fortelle om dette prosjektet.

Velkommen til Sannidal kirke søndag 29. september 2019 kl. 11.00!Hosttakkefet19. september kl. 11.00!

Nytt menighetsråd

Her er sammensetningen av menighetsrådet i Sannidal etter valget 8.-9. september:

Faste medlemmer
Øyvind Barland
Trond Stensvold
Kari Wastøl Nyland
Sigrunn Lundstrøm
Aslaug Hildur Mattson
Kari Lien

Varamedlemmer
Kate Kilen
Anne Synnøve Grønstad
Nils Jul Lindheim

Menighetsrådet er valgt for 4 år,  2019 – 2023.