Fastelavnsgudstjeneste og årsmøte

Fastelavnssøndag, 23. februar kl. 18.00 er det enkel kveldsgudstjeneste i
Sannidal kirke. Det blir offer til menighetsarbeidet.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, og deretter blir årsmeldingen for 2019 presentert. SMUKs (SannidalMenighetsUngdomsKlubb)virksomhet blir omtalt av SMUK-representant, Stig Bråtane Lemvik tar for seg Åpen kirke/kveldsbønn og Kristin Wohlenberg vil si noe om korvirksomheten.

Velkommen til Sannidal kirke!

Familiegudstjeneste

Søndag 19. januar 2019 er det familiegudstjeneste i Sannidal kirke kl.11.00.
Sigrid Thordardottir er prest, og det blir sang ved Sannidal Soul Kids.
Offeret denne dagen går til Gautefall Fjellkirke.

Etter gudstjenesten serveres saft, kaffe og kaker i våpenhuset.

Velkommen!

Side 13 - Nye T-skjorter Soul Kids

 

Velsignet nytt år!

Å, Gud, vårt vern i farne år, alt fremtidshåp vi vet,
vårt ly mot stormene som slår, vårt hjem i evighet!

I skyggen av din kongestol bor helgenskaren trygt,
for du er seier, du er sol: Vårt hus på berg er bygt.

Før hav og høyder på ditt bud ble til, og verden var,
av evighet er du, vår Gud – vår konge og vår far.

For deg er tusenårig prakt som kvelden når den flyr,
som siste bleke nattevakt før soloppgangen gryr.

Ja, tiden er en stadig strøm: Den tar oss alle med.
Snart er vi borte lik en drøm, hvem husker så vårt sted?

Å, Gud, vårt vern i farne år, alt fremtidshåp vi vet,
vær du vårt hjem mens stormen slår og så i evighet!

Nr. 835 i Norsk salmebok 2013

Sannidal kirke