Allehelgenssøndag
Søndag 6 november var det allehelgensgudstjeneste i strømløs kirke.
Verdig og stemningsfull minnemarkering.


Gudstjeneste søndag 2. oktober


Fin sang av disse jentene ved gudstjenesten 2. oktober. smile
Medlemsskap i Den norske kirke
Nå kan du selv sjekke på nettet om du er medlem i Den norske kirke.

Alle personer i Norge med tilgang til ID-porten vil kunne logge seg på for å kontrollere medlemskapsstatus i Den norske kirke og eventuelt melde seg inn i eller ut av denne.

Den nye løsningen kommer i tillegg til allerede eksisterende måter å melde seg
inn eller ut av kirken på. Du kan fremdeles henvende deg eller sende forespørsel til ditt lokale menighetskontor, og dette blir behandlet på samme måte som tidligere.

Via denne lenken får du informasjon om medlemsskap i Den norske kirke, du kan sjekke om du er medlem, og du kan melde deg inn eller ut.


Klikk her
Olsokgudstjeneste på Bygdetunet


Foto : Torhild Barland

Flott sommervær 31. juli -16 , og mange kom til olsokgudstjeneste på Bygdetunet.
OLSOKGUDSTJENESTE
Søndag 31.juli -16 inviterer Sannidal menighet til gudstjeneste i det fri. Det har etter hvert blitt tradisjon å feire olsokgudstjeneste på det idylliske Bygdetunet som ligger noen få hundre meter vest for Sannidal kirke. Det blir nattverd under gudstjenesten og ofring til menighetsarbeidet.
Det blir satt ut benker der det ganske sikkert er sitteplass til alle , men det er også lov å ta med favorittstolen.
En av menighetens bevertningsgrupper serverer kirkekaffe. Alle ønskes vel møtt på bygdetunet.
Blir det regn flyttes gudstjenesten til Sannidal kirke.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>