Medlemsskap i Den norske kirke
Nå kan du selv sjekke på nettet om du er medlem i Den norske kirke.

Alle personer i Norge med tilgang til ID-porten vil kunne logge seg på for å kontrollere medlemskapsstatus i Den norske kirke og eventuelt melde seg inn i eller ut av denne.

Den nye løsningen kommer i tillegg til allerede eksisterende måter å melde seg
inn eller ut av kirken på. Du kan fremdeles henvende deg eller sende forespørsel til ditt lokale menighetskontor, og dette blir behandlet på samme måte som tidligere.

Via denne lenken får du informasjon om medlemsskap i Den norske kirke, du kan sjekke om du er medlem, og du kan melde deg inn eller ut.


Klikk her
Olsokgudstjeneste på Bygdetunet


Foto : Torhild Barland

Flott sommervær 31. juli -16 , og mange kom til olsokgudstjeneste på Bygdetunet.
OLSOKGUDSTJENESTE
Søndag 31.juli -16 inviterer Sannidal menighet til gudstjeneste i det fri. Det har etter hvert blitt tradisjon å feire olsokgudstjeneste på det idylliske Bygdetunet som ligger noen få hundre meter vest for Sannidal kirke. Det blir nattverd under gudstjenesten og ofring til menighetsarbeidet.
Det blir satt ut benker der det ganske sikkert er sitteplass til alle , men det er også lov å ta med favorittstolen.
En av menighetens bevertningsgrupper serverer kirkekaffe. Alle ønskes vel møtt på bygdetunet.
Blir det regn flyttes gudstjenesten til Sannidal kirke.

Lekmannsgudstjeneste
Søndag 26. juni kl. 11 er det lekmannsgudstjeneste i Sannidal kirke. Skjønt, det er flere kvinner enn menn som er med på ulikt vis under denne gudstjenesten.....
Jorunn Lien, områdearbeider i Det norske Misjonsselskap, deler tanker over dagens tekst. Jorunn vil også fortelle fra arbeidet ved Nådehjemmet i Thailand, og offeret denne dagen går til nettopp dette.
Tom Einar Andersen og Kristin Wohlenberg er musikere, på hhv piano og fløyte, og ellers deltar Berit Skilbrei og Beatriz Lindheim.
Velkommen til gudstjeneste!
SISTE GUDSTJENESTE MED HALLO KRAGERØ
Søndag 29. mai 2016 blir gudstjenesten i Sannidal kirke for aller siste gang overført på Hallo Kragerø. Lokalradioen gir seg etter 27 års virksomhet. Det er Abraham Sørdalen som står for overføringen, godt hjulpet av Kari Lien i studio på Kalstad.
Det er nattverd under gudstjenesten, og offeret denne dagen går til Normisjon i Telemark.Sentrale aktører i radioarbeidet Hallo Kragerø : Abraham Sørdalen, Håkon Nordal og Vidar Wilhelmsen. Foto: Roar Thorsen, KV

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>